Sydkraft säljer vattenkraftverk till Norge

Sydkraft säljer 24 av sina vattenkraftverk till norska kraftbolaget Statkraft för 4,5 miljarder kronor.

20 av kraftverken är placerade i svenska älvar, de resterande är finns i Finland.