Hamnar tar olagligt betalt för oljeavfall

För att minska oljeutsläppen från fartyg i Östersjön har rederier rätt att lämna oljeavfall utan extra kostnad i hamnarna. Men fler och fler hamnbolag i Sverige tar nu ut speciella avgifter trots att det är i strid med lagen visar en rundringning som Ekot gjort.

På kustbevakningen befarar man att oljedumpningen i havet kommer att öka på grund av det här.

Avsiktlig dumpning
Varje år upptäcker kustbevakningen hundratals fall där fartyg i Östersjön avsiktligt dumpat olja i havet. Det är olja, så kallad sludge, från fartygets motorer som samlats på botten i skrovet och som en del redare väljer att pumpa rakt ut i vattnet.

Men för att ändå minimera det här har rederierna rätt att tömma det här i särskilda anordningar i hamn. Oavsett hur mycket man har ombord ska tömningen ingå i den vanliga hamnavgiften.

Men fler och fler väljer ändå att ta extra betalt för det här.

– Vi säger att man får lämna den sludge som har producerats från föregående hamn. Har man onormalt mycket får man betala för det, säger Lars Forsling, tillförordnad trafikchef i Gävle hamn.

Andra hamnar, som i strid med reglerna, tar extra betalt är Piteå, Sundsvall, Uddevalla, Lysekil. I Norrköping gör man det också.

– Sludge över fyra kubik får kunden betala själv, säger Bengt-Erik Bengtsson, vd för hamnbolaget i Norrköping.

Men reglerna har ju kommit till för att man ska minska fartyg som dumpar det hör ute till havs?

– Ja, det är klart att är det en miljöförbättring så är det mycket bra. Men samtidigt ska man inte utnyttja ett system som säger att i Sverige så är det gratis att lämna sludge. Vi vet att så resoneras det i kontinenthamnarna, för där tar man fullt betalt säger Bengt-Erik Bengtsson

För hamnarna innebär det stora kostnader att ta om hand om oljespillet, men Johan Fransson, chef på sjöfartsinspektionen, säger att hamnbolagen inte får agera så här.

– Det är fel. Det strider mot de föreskrifter som finns om detta. Men vi har inte agerat genom att anmäla dem som gör så här. Vi hoppas kunna övertyga folk om att följa lagstiftningen, eftersom den har ett gott ändamål, säger Johan Fransson.

Kan förvärra situationen
På kustbevakningen kämpar man för att minska oljedumpningen. Man befarar att det här kan förvärra situationen i Östersjön.

– Helt klart påverkar detta. Man kanske väntar med att lämna oljan och dumpar den till sjöss istället, säger Ronny Willman som jobbar på Kustbevakningen i Karlskrona.

Jonas Alsgren
jonas.alsgren@sr.se