Wiens bostadspolitik väcker stort intresse

1:36 min

Wien växer i rasande takt, inte bara på grund av flyktingströmmen, utan också på grund av en stor inflyttning av högutbildad arbetskraft. Och stadens recept för att lösa bostadsfrågan röner nu stort internationellt intresse.

– Grupper från Sverige, Tokyo, Irland, Finland, Frankrike, Belgien, USA, Ryssland, Slovenien och Kairo.

Susanne Bauer på stadsbyggnadskontoret i Wien räknar upp de internationella delegationer som bara i år besökt staden för att lära sig mer om kommunens bostadspolitik.

Wien är Europas största enskilda lägenhetsägare med 220 000 kommunalt ägda lägenheter, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av alla bostäder i staden.

Tillsammans med de privatägda - men kommunalt subventionerade lägenheterna - utgör de 40 procent av alla bostäder, utspridda i nästan alla stadsdelar och med samma hyra oavsett var de ligger.

Detta sätt att bygga har Wien tillämpat i nära hundra år, och poängen är att skapa lägenheter som de flesta har råd med, och samtidigt undvika segregerade stadsdelar.

Men samtidigt är den rent kommersiella hyresmarknaden en lika viktig del av mixen, säger Susanne Bauer.

Ytterligare en tredjedel av Wiens bostäder är nämligen hyreslägenheter med marknadshyra, där hyran varierar kraftigt beroende på vilken del av staden man befinner sig i.

Den här konstruktionen bidrar till den korta kötiden för hyreslägenheter i Wien.