EU vill dra ner på mjölkproduktionen

1:31 min

Det produceras för mycket mjölk i Europa. Det anser EU-kommissionen som har avsatt 1,4 miljarder kronor till stöd för att minska mjölkproduktionen.

– Det finns ett överskott inom EU och den har kommissionen bestämt att överskottet ska minska. EU ska totalt sett minska med en miljon ton, säger Mikael Ringsten från Jordbruksverket.

Hela en miljon ton för mycket mjölk producerar EU:s bönder, enligt EU-kommissionen, som bestämt att 150 miljoner euro, motsvarande 1,4 miljarder kronor ska gå till att minska EU:s mjölkproduktion. I praktiken får lantbrukarna över hela kontinenten betalt för att inte mjölka lika mycket som förut. Eller sluta helt.

Den bonde som producerat under sommaren kan skicka in en ansökan om att få pengar för att producera mindre till nästa år. Det kan röra sig om ganska mycket pengar, beroende på hur mycket bonden producerat förut.

Målet är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Det finns för mycket mjölk. Exporten till Ryssland har minskat och många länder satsar på sitt jordbruk.

Stödet kommer att vara 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo.

I Sverige har många mjölkbönder redan lagt av. Därför bli effekten kanske inte så stor här. Lotta Zetterlund, är mjölkbonde i Gästrikland. Hon tror att dock att några fler drar ner nu.

– Har man ändå tänkt att avveckla eller dra ner så är det klart att det kan vara en hjälp på vägen och ta det beslutet som man har gått och funderat över. Lönsamheten är för låg.