Fler lokalpoliser rekryteras trots en brist på nya resurser

2:44 min

Polisen har börjat rekrytera fler lokalpoliser för att göra särskilt brottsutsatta stadsdelar runtom i Sverige tryggare och motverka grov organiserad brottslighet. Men några nya resurser har ännu inte tillförts, vilket medför att områden vägs mot områden.

Hanteringen handlar om en omfördelning av resurser.

– Det är en omfördelning av resurser så att de som vi tar till särskilt prioriterade områden måste tas någon annanstans ifrån. För vi har ju inte något nytillskott ännu så länge, så det är hela tiden att man får väga områden mot varandra, säger Malin Sahlström, kommunikationschef för polisen i Region Väst.

Det var i december förra året som NOA, polisens nationella operativa avdelning, klassade 14 stadsdelar i Sverige som särskilt prioriterade områden. Enligt polisen är läget akut och det finns så omfattande problem att det krävs insatser från alla myndigheter. Rikspolischefen Dan Eliasson lovade fler poliser som kan jobba långsiktigt i områdena.

Just nu pågår rekryteringen av poliser till de mest utsatta områdena i Stockholms län, totalt rör det sig om 160 tjänster till Södertälje, Botkyrka och Rinkeby i Stockholm. I Malmö har lokalpolisen begärt en fördubbling av antalet poliser som jobbar, från tio till 20, i de två mest brottsdrabbade stadsdelarna. Och i Göteborg är omfördelningen av poliser ännu inte klar. Polisen där har dock, precis som i flera andra polisdistrikt, redan satsat på ökad närvaro i utsatta områden.

Men trots fler poliser ökar inte tryggheten enligt Victor som bor i Biskopsgården, en stadsdel som drabbats hårt av gängkriminella.

– Det är fler poliser, jag är tacksam över att de finns, men jag känner mig inte mer trygg. Inte någonstans, säger han.

Enligt Stina Holmberg, forskningsråd vid Brottsförebyggande rådet (Brå) är fler synliga, patrullerande poliser i sig inte avgörande för komma åt grovt organiserad brottslighet. Hon efterlyser tätare samarbete mellan poliser i fält och utredare och satsningar mot vardagsbrott, men tror att det kan vara svårt att få till stånd.

– Det viktiga är att de boende känner att 'här jobbar vi för er'. Då är det också möjligt att börja se om man kan få med sig de boende när det gäller den grövre kriminaliteten när det gäller att berätta mer om vilka som är inblandade, säger Stina Holmberg på Brå.

Men för att komma åt den grova brottsligheten i vissa stadsdelar krävs enligt polisen inte bara en nya prioriteringar inom polismyndigheten utan även att man får extra resurser från regeringen.

– Vi hoppas ju att riksdagen ska fatta beslut om ytterligare resurser precis som de varit inne på. Det är vår stora förhoppning att vi ska få mer, för att faktiskt kunna arbeta mer intensivt med områdena, säger Malin Sahlström, kommunikationschef vid polisen region Väst.