Göteborg kan få "tunnelbana"

2:25 min

I Göteborg ska man under hösten utreda om staden ska få en slags tunnelbana. Miljöpartisten Henrik Munck, vice ordförande i kommunens trafiknämnd, presenterar planerna i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

– Det handlar om att kombinera spårväg och järnväg, och det görs på en rad ställen, både i Danmark och Tyskland, säger Henrik Munck till Ekot.

– Så det handlar om att kunna köra på spårvagnsspår där vi har bra spårvagnsspår, utanför staden, och att använda den infrastruktur som vi planerar att ha här, som heter Västlänken.

Den nya tågtunneln?

– Precis. De tillsammans kan utgöra 90 procent av ett tunnelbanesystem för Göteborg. Det är en ny variant, men beprövad teknik.

Spårvagnar och bussar trängs om utrymmet i Göteborgs kollektivtrafik-nav; Brunnsparken. Ett nytt tunnelbaneliknande trafiksystem skulle bland annat avlasta Brunnsparken.

Tanken är att använda så kallade duovagnar som kan köra på både järnväg och spårväg, bland annat i den kommande tågtunneln Västlänken. Höstens utredning ska titta närmare på om Västlänken klarar att svälja även en slags tunnelbanetrafik, vid sidan av pendeltåg och regionaltåg, vilket Henrik Munck tror är möjligt.

Trafiknämndens vice ordförande bedömer att det delvis nya trafiksystemet i Göteborg kommer kosta miljarder, men inte tiotals miljarder, eftersom man i hög grad använder befintlig eller redan planerad infrastruktur.

– En bergtunnel, är vad vi behöver komplettera Västlänken med. Det är mycket billigare än att gräva i leran. Så i sammanhanget är det relativt begränsade kostnader, säger Henrik Munck.

Göteborg har utrett fullskalig tunnelbanetrafik vid minst ett par tillfällen, både på 1930-talet och 1960-talet. Det resulterade i ett stort Ingenting. Varför skulle de bli "verkstad" den här gången?

– Den största skillnaden är att här finns en möjlighet att göra detta, utan att gräva upp hela staden. Jag tror att de flesta göteborgare, även om de känner till problemen med kollektivtrafiken... Jag tror att man inte är beredd att vi ska gräva upp hela staden, inte bara på några ställen som med Västlänken. Kan man hitta en lösning när vi inte behöver göra det är det en ny möjlighet.

Den nya utredningen om ett tunnelbaneliknande trafiksystem i Göteborg är tänkt att vara klar i december i år.