Hägglund omvald som kd-ordförande

Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund omvaldes på lördagen vid partiets riksting i Skövde. Omvalet var enhälligt.

När han valdes till Alf Svenssons efterträdare för ett år sedan var Göran Hägglund inte förstahandsalternativet, men Annelie Olsson, ombud från Domsjö är mycket nöjd med honom.

– Jag tycker att han presenterar vår politik på ett bra sätt och jag tror på honom för framtiden. Det var ju ett enhälligt beslut bakom honom.

Göran Hägglund själv är förstås också glad över att ha fått fortsatt förtroende.

– Jag känner ett väldigt starkt stöd i partiet och framför allt uppslutning bakom en politik som går ut på att skapa mer av valfrihet för småbarnsföräldrar, för en bättre omsorg om våra äldre och för ett bättre klimat för småföretag i vårt land.

Du har inte fått upp väljarsiffrorna ännu. När kommer det?

– Det är en fråga om tid bara. Jag är helt övertygad om att under valåret när sakfrågorna kommer mer i fokus kommer vi att kunna klättra uppåt till nivåer som kan överraska många, säger Göran Hägglund.

På sista dagen gav kristdemokraternas riksting klartecken till att partiledningen ska driva förslaget om en andra karensdag i sjukförsäkringen som alternativ till moderaternas förslag på sänkta ersättnignsnivåer.

Andra beslut som har fattats under de tre dagarna är att kristdemokraterna lägger om kursen och nu säger nej till fria sprutor till narkomaner från att tidigare ha varit för. Några partimedlemmar och distrikt krävde en folkomröstning om huruvida äktenskapet också ska vara öppet för homosexuella men det kravet avslogs och tinget körde också kraftfullt över den EU-kritiska minoriteten i partiet och sa nej till en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se