Elever får inte överklaga bristande stöd

Skolelever har rätt att få det stöd de behöver i skolan. Men att låta elever överklaga om de får för lite stöd kan bli för dyrt och därför stoppar regeringen ett förslag från skollagskommittén att låta elever överklaga. Handikappombudsmannen är kritisk.

– Då måste man sluta prata om att man har rätt till det stöd man behöver. Utan att man har en möjlighet att få det stöd som skolan tycker att de har möjlighet att ge. Det är ärligare att säga, säger Handikappombudsmannen Lars Lööw.

Elever får inte tillräckligt stöd
Det är känt sedan flera år att mängder av skolor runt om i landet inte ger alla elever tillräckligt med stöd. Det kan gälla tid med speciallärare, undervisning i små grupper, personliga assistenter, eller annat stöd.

Skolverket får varje år in mellan 250 och 300 anmälningar. Ungefär 100 skolor om året brukar kritiseras för att ha brutit mot stödreglerna.

Nu vill regeringen skriva in i skollagen att elever har rätt att få stöd i den omfattning som behövs för att ge eleven möjlighet att nå godkända betyg i alla ämnen. Det gäller grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan.

Men samtidigt stoppar regeringen förslaget från skollagskommittén om att eleverna ska kunna överklaga om de får för lite stöd. Alltså innehållet i rektorns beslut om åtgärdsprogram.

”För dyrt”
Enligt skolminister Ibrahim Baylan blir det för dyrt att låta eleverna överklaga.

– Det här är en avvägning vi har gjort. Inte minst med tanke på de ekonomiska konsekvenserna av det ursprungliga förslaget, säger han.

Handikappombudsmannen Lars Lööw säger att det resonemanget innebär att paragrafen om att alla elever ska få det stöd de behöver inte gäller.

– Det visar att det som står i en tidigare paragraf inte gäller, att utgångspunkten måste vara att varje barn får det stöd de behöver. Utan det styrande blir i så fall att varje skola får styra utifrån sina egna förutsättningar. Det är ett offentligt välgörenhetstänkande som jag tycker känns lite förlegat, säger handikappombudsmannen Lars Lööw.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se