Cancerlarm i Göteborgshamn

Tre hamnarbetare inom samma avdelning i Göteborgs hamn har drabbats av cancer de senaste två åren. En av de tre har dött av sjukdomen och nu vill fackförbundet Transport ha en utredning om vad cancerfallen kan bero på.

– De har fått en likartad cancer de här tre. Det kan ju inte vara slumpen som gör att tre i en arbetsstyrka på 16 drabbas av cancer, säger Kent Enlund, huvudskyddsombud i hamnen.

För ungefär två år sedan kom det första fallet där en hamnarbetare i Skandiahamnen i Göteborgs hamn insjuknade i levercancer. Det senaste året har ytterligare två anställda i hamnen fått cancer i levern. En av dem avled nyligen. De tre hör till en arbetsgrupp på totalt 16 personer som arbetar med att ta emot tomma containrar som ska besiktigas och städas.

Rester av giftgas
I det arbetet kommer personalen ofta i kontakt med rester av olika gaser eftersom många företag framför allt i Asien gasar sina containrar för att lasten inte ska angripas av ohyra. Och nu misstänker fackförbundet Transport att rester av sådan gas kan vara orsaken till cancerfallen, säger Kent Enlund.

– Man använder mycket olika slags gifter, både kända och okända gifter, när man tar containrar från olika delar av världen. Vi misstänker att det finns kvarglömda rester som de här killarna har fått i sig.

”Undersök arbetsmiljön”
Transport vill nu att kommunalägda Göteborgs hamn ska se till att arbetsmiljön undersöks och att alla anställda i arbetsgruppen får en läkarundersökning.

– Nu har vi kontaktat företagsledningen och vi vill ha en undersökning på den personal som jobbar härnere och se om de har fått några förhöjda värden och sen har vi begärt att de ska kontakta yrkesmedicin, säger Kent Enlund, huvudskyddsombud Göteborgs hamn.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se