Persson: Därför sa jag nej till EU:s budget

En av anledningarna till att förhandlingarna om EU:s långtidsbudget sprack var att den skulle ha gett Sverige drygt 800 miljoner om året i extra utgifter och att Sverige därför sa nej till förslaget. Det skriver statsminister Göran Persson i Dagens Nyheter.

Göran Persson skriver att det inte är acceptabelt att svenskarna skulle få den högsta nettobördan per invånare. Det är inte acceptabelt att svenskarna ska ha den högsta nettobördan per capita. Här fanns en obalans som måste rättas till.

Persson uttrycker också kritik mot vad han anser vara den alltför höga utgiftsnivån i budgeten och mot att så mycket av budgeten skulle gå tillbaka i form av olika stöd till de gamla EU-medlemmarna i stället för att huvudsakligen komma de tio nya medlemmarna till godo.

Framför allt är Göran Persson kritisk mot att så mycket av EU:s budget går till jordbruksstöd. Istället måste insatser som säkrar europeisk konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi prioriteras, skriver han och syftar på investeringar inom utbildning, forskning och utveckling och it-området.