Krav på att Lars Ohly ska avgå

Vänsterpartiets regionråd Carina Åström i Västra Götaland kräver att partiledaren Lars Ohly ska avgå. Orsaken är att flera tunga partimedlemmar har lämnat partiet. (SR Väst)