Svensk på svårt uppdrag i Irak

FN:s biträdande sändebud i Irak, svensken Staffan de Mistura, vill att den irakiska regeringen ska bestämma sig för och prioritera vad som är det absolut viktigaste för att mildra det civila lidandet och föra landets utveckling framåt. Det irakiska folket förtjänar att snabbt få se tydliga förändringar i samhället, säger Staffan de Mistura.

– Man kan inte försöka göra allt. Några prioriteringar måste vi bestämma som bevisar att situationen blir bättre. Alla de andra stora projekten är det bättre att vi försöker göra senare, och se till att det inte finns någon korruption.

Stora krav och många önskemål
Staffan de Mistura tillträdde uppdraget som biträdande FN-sändebud i Irak i april, strax efteråt tillträdde också Iraks nya regering.

Uppgifterna för den nya regeringen är många och önskemålen och kraven från irakier och omvärlden är stora. Därför måste regeringen, enligt de Mistura, i praktiken göra en prioriteringslista med vad som är viktigast.

Själv har han sin uppfattning helt klar om vad som måste hamna överst.

– Först konstitutionen och valet, så att irakiska människor kan börja bestämma själva. Den andra prioriteringen är ”basic services”, det betyder elektricitet, vatten, hälsa.

Hård kritik mot FN
FN har under våren fått hård kritik, även internt och från omvärlden, bland annat för att olja-mot-mat-programmet i Irak var inblandad i korruption. Dessutom har kritik förts fram att FN inte gör tillräckligt i Irak för lindra lidandet.

– Vi vill inte att man ser oss så mycket. De som vill försöka att döda FN eller internationella människor får isolera Irak. Vi jobbar mycket hårt med våra lokala straff.

– Tänk bara på att med den här situationen skulle det ha varit en stor koleraepidemi, vi har haft kolera i andra länder, men här finns inte kolera, varför? Därför att det finns klorrening. Och alla böcker i skolorna, det är sex miljoner, de distribueras av Unesco och Unicef. Men det var diskret gjort, säger Staffan de Mistura.

Rening av vatten med klor, och hjälp med skolböcker är bara två saker som görs av FN i Irak, kanske i det tysta, säger de Mistora och förklarar att orsaken är säkerheten för de anställda.

Säkerhet viktig
När FN-högkvarteret sprängdes i Bagdad hösten 2003 omkom 24 FN-anställda, sedan dess är utlänningar i FN-tjänst placerade i Amman i grannlandet Jordanien, och göra resor in i Irak.

Exakt hur många som jobbar inne i Irak vill FN inte tala av säkerhetsskäl. FN-sändebudet de Mistura arbetar själv 15 dagar i månaden i Irak, annars är han mest på det muromgärdade kontoret i Amman.

Höga dödstal
Enligt FN:s uppgifter på söndagen hade 1 372 civila irakier dödats på drygt två månader, sedan den nya regeringen tillträdde.

Att hjälpa det irakiska folket är viktigt av många skäl, säger Staffan de Mistura.

– Det lönar sig att försöka hjälpa dem och bara inte glömma en sak: att om Irak exploderar, då exploderar hela Mellanöstern.

Jan Andersson, Amman
jan.andersson@sr.se