Svenska företag agerar illa i Saudiarabien

Kvinnor och migrantarbetare från Asien är diskriminerade hos svenska företag verksamma i Saudiarabien.

Det visar en ny rapport från Swedwatch, som studerar hur svenska företag agerar i utvecklingsländer.

Inga fackföreningar tillåts och de anställda måste lämna ifrån sig sina pass till arbetsgivaren.

Bryter mot FN-konventioner
I rapporten kritiseras storföretag som ABB, Volvo, Tetra pak och Arla foods för att bryta mot gällande FN-konventioner genom att följa saudisk lag.

Örjan Bartholdsson är kanslichef på Swedwatch, och han reagerar på att de svenska storföretagen inte driver på för en förändring för de anställdas arbetsvillkor.

– Det problematiska när det gäller de svenska företagen är att de inte försöker driva på en förändring.

– Själva andemeningen i FN:s initiativ för etiskt företagande, Global compact, som några av de här företagen skrev på, är ju just att föra dialog, och driva på för förändringar så mycket som det är möjligt, säger Örjan Bartholdsson.

Många etiska problem
I Saudiarabien finns många etiska problem när det gäller arbetsförhållanden.

Fackföreningar och strejker är förbjudna, kvinnor utesluts nästan helt från industrisektorn, och gästarbetare får i regel sämre lön än andra.

Arla foods AB har 600 lokalanställda i landet, men saknar någon kvinnlig anställd.

Företaget har skrivit på FN:s etiska program, Global compact, där man lovar att verka för bättre arbetsförhållanden, ökad jämställdhet och bättre mänskliga rättigheter. Man har till och med en egen uppförandekod, som man tvingas bryta mot.

Håkan Stolt är koncernmarknadsdirektör på Arla foods AB.

– Vi tycker inte att det är bra så som situationen är där, men å andra sidan är vi som sagt tvungna att anpassa oss efter situationen, och lagar och regler.

– Sedan har vi naturligtvis en skyldighet att söka vägar till förbättring, och påverka myndigheter och andra efter vår bästa förmåga, och det gör vi också. Till exempel genom att föra fram våra åsikter där vi har chansen att göra det, säger Håkan Stolt.

Shamiram Demir
shamiram.demir@sr.se