Säkerhetsslarv i stormfälld skog

Det slarvas med säkerheten i den stormfällda skogen i södra Sverige och olyckor sker varje dag. Det märks inte minst på sjukhusens akutmottagningar i södra Sverige.

På akuttmottagningen i Växjö kommer dagligen flera skadade skogsarbetare, berättar avdelningschef Karina Petersson.

– De har ofta skador över bröstkorgen då de fått träd över sig. Det är rätt mycket allvarliga benbrott, många brott. Hjärnskakningar och sårskador är vanliga, säger hon.

Minst tio döda
Ett halvår efter den häftiga stormen i södra Sverige har röjningsarbetet skördat minst tio liv och orsakat ett 50-tal svåra olyckor.

Dagligen får akutmottagningarna i området ta emot skogsarbetare som skadats. De vanligaste skadorna är att man sågat sig eller brutit benet när ett träd som legat i spänn slår upp när man sågar av det.

Det finns arbetsmiljöregler för skogsarbetare, regler som dessutom skärps efter stormen, men här slarvas det.

Det märker man på skogskoncernen Södra där man till och med avbrutit samarbetet med entreprenörer som inte skött sig berättar personalchef Rolf Andersson.

– Jag vet ett antal fall som har påtalas. I några fall har vi sagt upp samarbetet med entreprenörer, säger han.

Södra ska efter de många olyckorna nu informera entreprenörerna ännu mer om säkerheten enligt Rolf Andersson.

Enkla brister
Enligt arbetsmiljöverket som dagligen inspekterar arbetet i skogen, används skyddsutrustning i hög utsträckning, men det brister i handhavandet.

Det handlar om så enkla saker som att stå på fel sida av träden när man sågar av det och om felbedömningar. Men också om att man inte håller säkerhetsavstånd till skogsmaskinerna och att man saknar kommunikationsutrustning.

Både fack, arbetsgivare och arbetsmiljöverket tycker dagens föreskrifter räcker om de följs.

Men Enligt arbetsmiljöverket så är det ett problem att sjukvården inte för någon statistik över olyckorna. Dessutom är det många olyckor som aldrig anmäls och det är ett brott mot arbetsmiljölagen konstaterar Dag Björkkvist, arbetsmiljöinspektör i Växjö.

– Det är si och så med anmälandet. Vi är intresserade av att hitta orsaken till olyckorna och se till att inte andra upprepar det, säger Dag Björkkvist.

Peter Jernberg, Jönköping
peter.jernberg@sr.se

Therese Gabrielsson, SR Kronoberg
therese.gabrielsson@sr.se