Borgerligt förslag om sjukvård

Den borgerliga alliansen har lagt fram ett gemensamt förslag om sjukvård och äldreomsorg.

De borgerliga vill bland annat att fritt vårdval ska gälla, och att pengarna ska följa patienten.

Alliansen vill också riva upp den så kallade stopplagen, som bland annat innebär att det ska finnas minst ett sjukhus i offentlig regi i varje län.

Vidare ska äldreomsorgen länkas samman med sjukvården, enligt de borgerligas förslag.