Klimatfrågan i fokus på G8-mötet

Klimatfrågan kommer att bli en av de två viktigaste punkterna på G8-mötet i Skottland senare i veckan. Samfälliga rapporter från världens forskare har gjort att även USA börjat tala om växthuseffekten som ett problem som man måste göra någonting åt.

Det är fortfarande är en öppen fråga om det kommer att bli någon enighet på G8-mötet om klimatfrågan. Diplomatiska förhandlingar för att försöka sy ihop en kompromiss pågår in i det sista - och det har handlat om att övertyga USA.

Växthuseffekten omtvistad
Vid sidan om fattigdomen i Afrika har värden för G8, Storbritanniens premiärminister Tony Blair, utpekat just växthuseffekten som den viktigaste frågan för mötet.

Förra månaden fick han kraftfullt stöd när vetenskapsakademierna i samtliga G8-länder – också USA, men även till exempel i Kina och Brasilien – skrev ett unikt brev där de uppmanade G8 att ta gemensamma krafttag mot klimatförändringen.

Länge har nämligen växthuseffekten varit en omtvistad fråga och det har funnits en minoritet bland forskarna som hävdat att den är en myt eller i varje fall obevisad.

Glaciärer smälter och havsytan höjs
Majoriteten däremot, har hävdat att förbränningen av fossila bränslen som olja, bensin och kol leder till att det släpps ut koldioxid i atmosfären. Det lägger sig som ett lock runt jordklotet och förhindrar att värme släpps ut.

Jorden blir varmare och det varmare klimatet leder på sikt till klimatförändringar som smältande glaciärer, höjd havsyta, häftigare stormar, och på andra håll till torka.

Den uppfattningen har successivt vunnit terräng, men fortfarande 2003 förnekade nästan 30 procent av världens ledande klimatforskare att den ökande jordtemperaturen berodde på mänsklig aktivitet, bland annat flera i USA. Inom Bush-administrationen har det också funnits många med liknande åsikter.

Vägrar fortfarande skriva på Kyotoavtalet
Vetenskapsakademiernas utlåtande kan närmast ses som slutet på den diskussionen, och kanske också bereda vägen för enighet på G8 om växthuseffekten.

Enligt vad som kommit ut från det diplomatiska spelet kan USA vara berett på att godkänna formuleringar som att det nu finns vetenskaplig grund för att handla och att mänsklig aktivitet bidrar till klimatförändringarna.

I det planerade uttalandet ska det också finnas hänvisningar till Kyoto-avtalet om att minska utsläppen. USA säger dock att de fortfarande inte tänker ansluta sig till Kyoto-avtalet, ett avtal som alla andra G8-länder redan skrivit under.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se