Wetterstrand vill ha ett Östersjöuppror

Det har utfärdats varningar för att bada i Östersjön de senaste dagarna på grund av den kraftiga algblomningen. Algblomningen var också huvudtemat i det tal som miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand höll i Almedalen i Visby på måndagskvällen.

Enligt Maria Wetterstrand är havsbottnen som ett ökenliknande landskap. Algblomning är ett ständigt återkommande problem varje sommar.

Utfiskning
Orsakerna är enligt Wetterstrand kända: Kväve från jordbruket, utsläpp från avlopp och reningsverk, trafikutsläpp som sedan faller ner i havet och dessutom kemikalieutsläpp. Till detta utfiskningen av Östersjön.

– Östersjön är en slasktratt för allt vårt avfall, alla våra föroreningar. Ska det få fortsätta så här? Vi vet vad som måste göras. Övergång till ett kretsloppsjordbruk, fler våtmarker, bättre kväverening i avloppsreningsverken, minskade och effektivare transporter, säger Maria Wetterstrand i sitt tal.

Vädjar om att rädda Östersjön
Turismen dominerar ju på Gotland den här årstiden och med den klara solen på väg ner i havet utanför Almedalen vädjade Maria Wetterstrand om en kampanj för Östersjön.

– Är det ok att våra hav håller på att dö? Att barnfamiljer som åker hit på semester måste säga till sina barn, att ni får inte bada, för det är giftiga alger i vatten? Att det inte längre går att fiska torsk för vanliga människor utan en stor trålare? Och att fisken man får upp är full med dioxin, högt över EU:s gränsvärden?

– Mitt svar är nej. Våra barn och barnbarn har rätt till ett hav, och inte en levande öken. Det är dags för ett Östersjöuppror!, säger Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Erik Riddestolpe
erik.ridderstolpe@sr.se