Kommunskattesänkning håller tillbaka tillväxten

Att kommunerna inte höjer skatten och i vissa fall sänker den kan vara kortsikttigt negativt för sysselsättningen menar Konjunkturinstitutet. Detta efter Ekots undersökning av kommunernas skatteplaner för nästa år visar på oförändrade eller sänkta skatter.

Effekten av lägre eller oförändrade skatter nästa år som ekots undersökning pekade på igår kan, enligt Mats Dillén prognoschef på Konjunkturinstitutet, bli att människor sparar en del av dom pengar som dom skulle betalat i skatt.

Och folks spariver är alltså något som kan bromsa återhämtningen på arbetsmarknaden.

Hade kommunerna istället fått in pengarna som skatt skulle dom anställt och köpt tjänster för pengarna.

Risken är istället att kommunerna nu anställer färre personer för att dom har mindre skattepengar.

Men på längre sikt kan oförändrade eller sänkta kommunalskatter vara positivt för sysselsättningen menar Mats Dillén på Konjunkturinstitutet.