Omkörningsfiler ska öka säkerheten

Smala landsvägar ska få omkörningsfiler. Det är Vägverket som startar ett projekt som ska öka säkerheten på landets vägar. Först ut är riksväg 33 mellan Eksjö och Vimmerby. Med projektet förväntas antalet olyckor minska med en femtedel, säger Mats Pettersson, som arbetar med vägutformning på Vägverket region sydöst i Jönköping.

– Syftet med det här projektet är att vi ska öka trafiksäkerheten, en effekt som ligger på kanske en tjugoprocentig reduktion av antalet döda och svårt skadade. Det är ett mycket bra resultat med den pengainsatsen vi gör, säger Mats Pettersson.

Projektet går ut på att bygga kortare omkörningsfiler som är mellan 600 och 700 meter långa, och de skall finnas med tre till fyra kilometers mellanrum. Det är alltså bara kortare raksträckor där omkörningsfilerna kommer att finnas.

Vägverket kommer inte att sätta upp något mitträcke, istället kommer vägens mitt att förses med räfflor.

– Idag är det en vanlig raksträcka med streckade linjer. Ofta är det ju så att du kanske möter ett fordon, så att i verkligheten kan du köra om på ett fåtal av de här platserna, säger Mats Pettersson.

Praktiskt och billigt
Vägen mellan Eksjö och Vimmerby blir alltså först i landet med att testa den här metoden, men under de tre år som projektet pågår kommer fler vägar runt om i landet att få omkörningsfälten.

Det som är bäst med den här lösningen det är att trafiksäkerheten höjs på ett praktiskt och billigt sätt säger Mats Pettersson.

– Det här är mycket kostnadseffektivt, räfflorna är billiga och vi letar sträckor där det är billigt att bredda, säger Mats Pettersson, som arbetar med vägutformning på Vägverket region sydöst i Jönköping.

Pablo Dalence, SR Jönköping
pablo.dalence@sr.se