Förlängd tid för stormersättning

Nu förlänger Sydkraft möjligheten att anmäla att man vill ha ersättning för avbrott efter stormen Gudrun. Sydkraft har hittills fått in ansökningar om avbrottsersättning till ett sammanlagt belopp om cirka 200 miljoner kronor. (SR Kalmar)