Inget nytt vänsterparti i riksdagsvalet

Föreningen Vägval vänster diskuterar förutsättningar för att bilda ett nytt parti. Föreningens ordförande, vänsterpartisten Johan Lönnroth, tror inte på ett nytt riksparti just nu, men i kommunalvalet kommer det att finnas alternativa vänsterlistor runt om i landet.

– Vad som framförallt håller på att hända är en rad svenska kommuner: Uddevalla, Fagersta, Söderhamn, i Gnesta har man redan brutit sig ut, där vi kommer se nybildningar av olika slag, säger Johan Lönnroth.

Samlingen av vänsterpartister som är kritiska mot traditionalisternas tal om kommunismen från vänsterpartiets partistyrelse tillsatte i januari en rad arbetsgrupper. En av dem skulle utreda förutsättningarna för att bilda ett nytt politiskt parti.

”Ny kraftsamling behövs”
Under tisdagen ska Vägval vänster diskutera rapporten på ett seminarium på politikerveckan i Almedalen på Gotland.

Slutsatserna är att det finns ett stort behov av en ny politisk kraftsamling inom vänstern i svensk politik.

Socialdemokraterna och vad som kallas för nykommunisterna i vänsterpartiet beskrivs som tyngda av skandaler och med nedsatt trovärdighet. En annan kraft måste komma in där, och det skulle kunna vara Vägval vänster.

Men ordföranden i Vägval vänster, Johan Lönnroth, som själv fortfarande är medlem i vänsterpartiet vill själv inte ta det steget ännu, det skulle omöjliggöra för aktiva vänsterpartister att fortsätta vara med i Vägval vänster.

Utmanare finns
Men att det kommer att finnas utmanare på det lokala planet nästa år är alltså redan klart.

Men, säger Johan Lönnroth, ingen vet och det är inte han som bestämmer.

– Tiden är ute för stora generaler som pekar ut vägen och säger ”dit ska alla gå”. Det är nästan ingen som skulle bry sig om vad jag har att säga i den frågan. Det händer av sig självt, säger Johan Lönnroth.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se