Budget
1 av 4
Foto: TT.
Magdalena Andersson
2 av 4
Magdalena Andersson. Foto: TT.
Ulf Kristersson.
3 av 4
Ulf Kristersson. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ulla Andersson.
4 av 4
Ulla Andersson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen presenterar budgeten

Regeringen presenterade sin budgetproposition och Ekot rapporterade direkt. 


Peter Bjurbo: Hej och välkomna till Ekots direktrapportering om regeringens budget för 2017!

07:59, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Idag presenteras budgeten för nästa år men det mesta är redan känt. Bland annat får Sveriges kommuner tio miljarder.

08:01, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ytterligare 14 miljarder ska satsas, enligt finansminister Magdalena Andersson. Bland annat 1,8 miljarder till klimatet, enligt regeringen den största klimatbudgeten någonsin.

08:06, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ekots Fredrik Furtenbach säger att en nyhet i budgeten är att Sveriges ekonomi är i balans redan 2018. Det är en ljus bedömning av svensk ekonomi som presenteras i budgeten.

08:07, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ekots Tomas Ramberg säger att regeringen väljer att släcka massa bränder, där det finns hål, exempelvis infrastrukturen. Den stora sociala reformen får vi kanske vänta på, säger Tomas Ramberg.

08:08, 20 September 2016

Peter Bjurbo: BNP-tillväxten väntas bli 3,5 procent i år och 2,3 procent nästa år, och 1,9 procent 2018.

08:10, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Motsvarande siffror för arbetslösheten: i år beräknas den bli 6,8 procent, 6,3 procent 2017 och 6,3 procent 2018. Regeringen bedömer att det blir svårt att nå målet med EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

08:12, 20 September 2016

Peter Bjurbo: I ett pressmeddelande skriver finansminister Magdalena Andersson att Svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige och genomför nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen.

08:13, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Finansministern skriver också i pressmeddelandet att regeringen fört en stram finanspolitik och det stora underskott på drygt 60 miljarder kronor som regeringen ärvde är i allt väsentligt utraderat.

08:15, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Finansministern tillägger att underskottet är i allt väsentligt utraderat "trots den ansträngning för de offentliga finanserna som det stora antalet asylsökande 2015 innebär. Det ger oss utrymme att genomföra nödvändiga reformer för att möta de utmaningar vi ser, både på längre sikt och här och nu."

08:17, 20 September 2016

Peter Bjurbo: När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden, skriver finansminister Magdalena Andersson i pressmeddelandet. Därför föreslår regeringen att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting årligen i generella statsbidrag.

08:20, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen vill satsa 3,5 miljarder kronor till flyktingar och integration genom att bland annat försöka få in nyanlända snabbare på arbetsmarknaden.

08:22, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ekots Tomas Ramberg säger att regeringen föreslår sänkt skatt för kärnkraft som betalas av elkonsumenterna.

08:26, 20 September 2016

Peter Bjurbo:

De stora pengarna som satsas på järnvägen kommer efter nästa val, säger Ekots Fredrik Furtenbach.

08:27, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Polisen får "bara" 100 miljoner extra nästa år men kan också få behålla pengar de inte gjort av med.

08:28, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Finansminister Magdalena Andersson skriver så här om polisen i ett pressmeddelande: "Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig trygga och säkra. Det kräver åtgärder så att samhället kan stå upp mot brottslighet och terrorism. Regeringen föreslår därför ökade resurser till Polismyndigheten respektive Säpo."

08:31, 20 September 2016

Peter Bjurbo: När det gäller skolan vill regeringen utbilda fler lärare för att motverka lärarbristen. Regeringen vill därför bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna. Fullt utbyggd 2021 motsvarar satsningen 3 600 platser, enligt pressmeddelandet.

08:34, 20 September 2016

FFurtenbach: Regeringen räknar med att underskottet är borta redan 2018 = balans i offentliga ekonomin. En ljusare bild än i augusti.#svpol

08:34, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vad gäller kulturen vill regeringen öka budgeten med drygt 400 miljoner. Bland annat kan man se en satsning på Operan i Stockholm med nio miljoner för en ombyggnad 2018.

08:36, 20 September 2016

Peter Bjurbo: För att sammanfatta, så presenterar regeringen förslag för 23,6 miljarder. Tio miljarder till kommunerna är den största satsningen.

08:38, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: Snart pressträff med Magdalena Andersson om 2017 års budget, "Samhällsbygget - ansvar för Sverige". https://t.co/JHDPYKuRh2

08:39, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Mer om polisen: Regeringen föreslår 100 miljoner extra och 80 miljoner till Säpo nästa år. Men 2020 föreslås anslaget vara en dryg miljard högre än i dag. Polisen själv har äskat 3,9 miljarder kronor extra för åren 2017-2019.

08:43, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Värt att påminna om är klimatsatsningen som framför allt innebär pengar i slutet av budgetperioden, och efter valet. Nästa år handlar det om 1,8 miljarder kronor, bland annat pengar till supermiljöbilspremien.

08:46, 20 September 2016


Så här ser budgeten ut.

Så här ser budgeten ut.

08:47, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: "Svensk ekonomi går starkt o arbetslösheten faller snabbt , men än kvarstår många utmaningar", säger finansministern i ett pressmeddelande.

08:49, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Nu börjar också de första kommentarerna komma. Anna Breman som är chefekonom på Swedbank säger till TT att "Jag ser många små reformer, men inget samlat helhetsgrepp för att ta tag i de stora utmaningarna: tudelningen på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden."

08:50, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: Snart fullsatt i presskonferensrummet i Rosenbad. https://t.co/S7sYIbkodh

08:51, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Och om att stora investeringar i infrastrukturen ligger först efter nästa val, säger Anna Breman på Swedbank till TT: "Det känns osäkert om de verkligen blir av. Det är viktiga investeringar för att få en fungerande arbetsmarknad i storstäderna."

08:51, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Fler kommentarer: Fackförbundet Sacos ordförande Göran Arrius skriver att det är ett misstag att höja skatten på arbete och därmed minska drivkrafterna till karriärutveckling och ansvarstagande. till budgetpropositionen.

08:54, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen borde i stället ta tillfället i akt och bjuda in till en bred skatteöversyn för att trygga välfärdens framtida finansiering, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar.

08:55, 20 September 2016


Snart fullsatt i presskonferensrummet i Rosenbad.

Snart fullsatt i presskonferensrummet i Rosenbad.

08:55, 20 September 2016

FFurtenbach: Nästa år höjs skatten på el med ca 75 kronor per månad för en eluppvärmd villa. 2018 ca 25 kr till. Regeringens budget.#svpol

08:55, 20 September 2016

FFurtenbach: Skattesänkningen på kärnkraft (effektskatten) dröjer till 1 juli 2017. Men blir då kraftig. Ett halvår senare försvinner resten. #svpol

08:58, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Fackförbundet Unionen tycker att regeringen missar satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma i budgeten, skriver TT.

08:59, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Försvaret får 450 miljoner extra för att fullfölja köpet av artillerisystemet Archer som blivit dyrare sedan Norge hoppat av samarbetet.

09:00, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vi har en stabil tillväxt i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson på presskonferensen.

09:05, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Jag kommer idag presentera nya jobbsatsningar, där vi fördubblar yrkesvux, säger Magdalena Andersson.

09:06, 20 September 2016

Peter Bjurbo:
Förutsättningarna är att BNP i världen växer de kommande åren, vilket är viktigt för Sverige som exportland, säger finansminister Magdalena Andersson.

09:07, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vi har stora överskott både 2019 och 2020, säger Magdalena Andersson.

09:08, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Det är viktigt att värna kommuner och landsting, säger Magdalena Andersson.

09:09, 20 September 2016

Peter Bjurbo: På migrationsområdet gör vi en förändring på ensamkommande barn. Nu tar vi kontroll över miljardrullningen och kan sänka kostnaden med sju miljarder årligen på ensamkommande, säger hon.

09:11, 20 September 2016

Peter Bjurbo: När det gäller assistansen kommer vi inte förändra rätten till assistans men vi ska begränsa hur mycket timersättningen räknas upp, säger Magdalena Andersson.

09:12, 20 September 2016

Peter Bjurbo:
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket får extra resurser för att bekämpa skattefusk.

09:12, 20 September 2016

TomasRamberg: Två nyheter blev kvar till finansministern själv: 12000 fler platser på yrkesvux och balans 2018.

09:12, 20 September 2016

khelmerson: Det blir inte färre som kommer att kunna få assistans, betonar Magdalena Andersson apropå kritiken från inte minst L.

09:14, 20 September 2016

TomasRamberg: Enligt finansplanen får låginkomsttagare och kvinnor mest ökning i plånböckerna av budgeten

09:15, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Utmaningar som vi ser framför oss är arbetslösheten, bostadsbristen, att välfärden är hårt ansatt, klimatutmaningen, att klyftorna i samhället ökar och att många känner otrygghet, menar finansministern.

09:16, 20 September 2016

TomasRamberg: Kärnkraften får sänkt skatt. Betalas av elkonsumenterna som får höjd energiskatt

09:17, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Det har blivit allt svårare att rekrytera personal. Det vi föreslår idag är mer än en fördubbling av yrkesvux. Det säger finansministern som vill förbättra matchningen på arbetsmarknanden.

09:20, 20 September 2016

TomasRamberg: Nya yrkesvuxplatserna kostar en miljard. Ska överbrygga klyftan mellan arbetslösas låga utbildning och arbetsgivarnas krav för att anställa

09:20, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Det är ett omfattande kunskapslyft för att vi ska kunna fortsätta ha den här tillväxten, säger Andersson.

09:21, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Lönebidragen med personer med funktionsnedsättning ska höjas och Samhall får ytterligare resurser, enligt finansministern.

09:22, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: Nytt besked i budgeten: antalet platser i yrkesvux mer är fördubblas nästa år. Totalt 11 750 nya platser. https://t.co/HXrWjCo4Ab

09:22, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Anslagen till grundforskning och innovation ökas, enligt finansministern liksom ett ökat anslag till utbyggnad av bredband.

09:25, 20 September 2016


Platserna i yrkesvux mer än fördubblas nästa år.

Platserna i yrkesvux mer än fördubblas nästa år.

09:28, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Supermiljöbilspremien förlängs, säger finansministern.

09:29, 20 September 2016

TomasRamberg: Kommunerna gläds åt nya pengar enligt finansministern https://t.co/mTAeFN4wfA

09:31, 20 September 2016

khelmerson: Hur många gånger idag kommer någon säga "10 miljarder"?

09:33, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Det här är en feministisk regering, så alla förslag i budgeten är jämställdhetsanalyserade, säger finansministern.

09:33, 20 September 2016

TomasRamberg: Sysselsättning och arbetslöshet åt rätt håll enligt budget. Men mkt ojämnt fördelat, fortfarande hög och lång arbetslöshet i vissa grupper

09:34, 20 September 2016

TomasRamberg: Finansministern ger vanliga svaret om varför målet 2020 inte ser ut att nås: "vi är inte nöjda och återkommer med mera".

09:36, 20 September 2016

khelmerson: "Vi är betydligt närmare målet om EUs lägsta arbetslöshet nu", säger Magdalena Andersson.

09:37, 20 September 2016

TomasRamberg: "Välfärdsmiljarderna" kommer märkas mest för vanliga människor enligt finansministern. Inte skattehöjning för högre inkomstlägen.

09:44, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Finansminister Magdalena Andersson får frågor om arbetslösheten som beräknas vara på 6,2 procent 2020 och svarar att hon utlovar ytterligare åtgärder under kommande år.

09:46, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Den svåraste kritiken mot regeringen kan bli frågor från alliansen om utanförskapet som de menar att regeringen inte rår på, säger Ekots Tomas Ramberg.

09:53, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Facket IF metall tycker att budgeten visar att regeringens färdriktning för fler jobb ligger fast. Ordföranden Anders Ferbe säger att det är centralt att bekämpa arbetslösheten och att regeringens satsningar på ny industrialisering, välfärd, utbildning och kompetensförsörjning ger fler jobb.

09:58, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Sveriges Byggindustrier säger att man uppskattar att regeringen vill satsa på underhåll, men att det ligger för långt fram i tiden. Mer positiva är man över de 55 miljoner som går till åtgärder som förenklar byggregler och kortar handläggningstiderna för att få fram fler bostäder.

09:59, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Eftersom vi går in i högkonjunktur nu hade det varit önskvärt att ha en högre grad av finansiering för nästa år, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz till TT.

10:01, 20 September 2016

Thorsten Schütte: Vad händer med den konstiga trafikförsäkringsskatten: http://vlt.se/asikt/insandare/1.3775914-bort-med-straffskatt-pa-trafikforsakringen

10:05, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ser inget i budgeten om trafikförsäkringsskatten Thorsten Schütte.

10:06, 20 September 2016

Peter Bjurbo: SPF Seniorerna tycker att det är anmärkningsvärt att det är så magert med satsningar i budgeten för att förstärka pensionärernas ekonomi. "Från SPF Seniorerna menar vi att en höjning av bostadstillägget till pensionärer borde ha funnits med och vi undrar var den utlovade sänkningen av pensionärsskatten tagit vägen? Nu blir det istället fortsatt knapra tider för många seniorer", skriver SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i ett pressmeddelande.

10:07, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Polisförbundet välkomnar att regeringen vill inrätta en särskild nationell brottsförebyggande samordnare och regionala brottssamordnare, det ligger i linje med vad Polisförbundet drivit. Samtidigt behövs satsningar i reda pengar för att öka tryggheten i Sverige, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

10:11, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Polisförbundet fortsätter kommentera budgeten: Närmare tre poliser om dagen har slutat så här långt i år. För att ta oss ur krisen hade vi behövt se en kraftfull förstärkning av svensk polis. För att ta oss ur poliskrisen håller det inte att satsa merparten av pengarna under nästa mandatperiod. Ett litet steg på vägen vore att anslagssparandet på drygt 770 miljoner kan användas till att höja polisernas löner nästa år, säger Lena Nitz för Polisförbundet.

10:11, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Lärarförbundet välkomnar de tio så kallade välfärdsmiljarder som regeringen aviserar i årets budgetproposition och vill se att en betydande del går till utbildningssatsningar, skriver de i ett pressmeddelande.

10:12, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Jag utgår ifrån att regeringen nu ligger på med blåslampan på alla kommuner som får del av pengarna så att välfärdsmiljarderna snabbt kan börja göra skillnad ute på skolorna, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

10:14, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Även Naturskyddsföreningen kommenterar budgeten: Det är mycket positivt att tempot i miljöpolitiken har ökat. Vi välkomnar att den föregående mandatperiodens handlingsförlamande blockpolitik på miljöområdet är över. Miljön vinner på blocköverskridande överenskommelser. Paradoxalt nog kan det komplicerade parlamentariska läget ha bidragit till denna positiva utveckling. Vi hoppas att partierna fortsätter med konstruktiva samarbeten säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

10:16, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting tycker att tio miljarder i permanent generellt statsbidrag är bra, men det räcker inte till allt.

10:18, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vi är självklart nöjda med att regeringen har hörsammat kommunernas och landstingens tuffa situation och därför nu permanentar ett generellt statsbidrag på tio miljarder kronor per år. Även om de pengarna inte på långt när kommer att räcka till allt som det kan låta ibland, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

10:18, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Organisationen Svenskt Näringsliv skriver i ett pressmeddelande att regeringen använder ett reformutrymme som inte finns.

10:20, 20 September 2016

Peter Bjurbo: I ett balanserat konjunkturläge borde man vara mer försiktig med de gemensamma resurserna och arbeta för bättre kostnadskontroll inom den statliga sektorn. Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till budgeten.

10:20, 20 September 2016

khelmerson: Ulla Andersson på väg att kommentera budgeten. Hur var partiets genomslag? Det kommer att gå ganska fort, säger hon. https://t.co/GPDwqGAX9t

10:21, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Fackförbundet Handels välkomnar regeringens satsningar på rättvisare regler i a-kassan, förbättringar i socialförsäkringarna och satsningar på arbetsmiljö och arbetslivsforskning. Det är områden som är viktiga för jämställdheten, skriver Handels i ett pressmeddelande.

10:21, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Nu är det snart dags för Vänsterpartiets presskonferens.

10:22, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vänsterpartiets Ulla Andersson säger att hon är väldigt glad över satsningen på tio miljarder till kommunerna.

10:23, 20 September 2016

TomasRamberg: Ulla Andersson fortsätter tala om "vänstermiljarder". Ignorerar Löfvens irritation

10:24, 20 September 2016

khelmerson: Ulla Andersson om vem som får ta äran för "välfärdsmiljarderna är: de tio miljarderna fanns inte på förhandlingsbordet när vi började.

10:25, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vi har fått igenom ett antal reformer för ett bättre arbetsliv, menar Ulla Andersson.

10:27, 20 September 2016

khelmerson: Ulla Andersson: "på skatteområdet händer det tyvärr inte alltför mycket. "

10:27, 20 September 2016

TomasRamberg: På skatteområdet händer det tyvärr inte alltför mycket, suckar Ulla Andersson (v) apropos budgeten

10:28, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ulla Andersson säger att hon är besviken över att de inte fått igenom höjd garantipension eller anhörigdagar.

10:31, 20 September 2016

TomasRamberg: Ulla Anderssons PK har två delar. 1. Titta vad vi uppnått ihop med regeringen! 2. Titta vad vi är i opposition emot!

10:32, 20 September 2016

TomasRamberg: Budget med Robin Hood-inslag säger Ulla Andersson (v). M verkar luta mera åt sheriffen av Nottingham

10:34, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Vänsterpartiet fick inte heller igenom avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar, förändringar i ränteavdragen och förmögenhetsskatt.

10:39, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ekots Bengt Hansell säger att satsningen på Yrkesvux kommer att göra nytta ute i kommunerna. Kommunerna har ropat efter det här, säger Bengt Hansell.

10:44, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt säger att de kommer rösta nej till regeringens budgetförslag, bland annat för att regeringen använder mer resurser på Migrationsverket än på Polismyndigheten.

10:53, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Oscar Sjöstedt i Sverigedemokraterna säger att exempelvis satsningen på järnvägen är välkommen men att den ligger för långt fram.

10:55, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Då börjar Moderaternas presskonferens med Ulf Kristersson.

11:00, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Ulf Kristersson säger att det är uppenbart stora risker i vår omvärld just nu. Det är så pass många att vi inte kan utgå från den tillväxt som prognosticeras, säger Kristersson.

11:02, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen höjer skatten på människor i stället för att spara i staten, säger Ulf Kristersson.

11:02, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Officersförbundet kritiserar regeringen för att vara ansvarslös när försvaret inte får en budgetökning "i takt med säkerhetsläget", skriver TT.

11:04, 20 September 2016

TomasRamberg: RUT-sektorn kunde gett fler "enkla jobb" men är p g a regeringen stadd i nedgång enligt Ulf Kristersson (m)

11:05, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: "Regeringen underskattar problemen", säger Moderaternas ekpol talesperson Ulf Kristersson.

11:05, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: - Bristen på reformer är det största problemet, säger Ulf Kristersson om budgeten. Bara "nålpengar" satsas, anser han.

11:06, 20 September 2016

TomasRamberg: Bara nålpengar går till skolan och etablering - saknas reformer säger Kristersson (m)

11:06, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Den stora utmaningen är hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, och den utmaningen tycker Ulf Kristersson att regeringen tar för lätt på.

11:08, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen borde vara stramare i finanspolitiken, säger Ulf Kristersson.

11:09, 20 September 2016

LovaOlssonEkot: Ulf Kristerssons tredje angreppspunkt på budgeten: att regeringen sparar på vanliga löntagare.

11:10, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Väldigt många människor blir dyrare att anställa och får mindre kvar i plånboken, säger Ulf Kristersson.

11:10, 20 September 2016

TomasRamberg: Familjer som har två bilar och använder ROTavdrag har förlorat mycket på regeringens skattepolitik enligt Ulf Kristersson

11:10, 20 September 2016

TomasRamberg: Moderaterna kommer att lägga budgetförslag som är i balans redan 2017 enl Ulf Kristersson. Trappar upp kampen om "ansvarsfull" finanspolitik

11:13, 20 September 2016

khelmerson: Moderaterna kommer lägga en budget som är i balans nästa år, utlovar Ulf Kristersson.

11:13, 20 September 2016

mandalindholm: RT @ceciliakhavar: JUST NU: Vad tycker oppositionen om regeringens budget? Ekot sänder direkt med reaktioner och kommentarer. https://t.co/…

11:16, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Organisationen Företagarna anser att det saknas satsningar för att få mindre och växande företag att investera och nyanställa. VD:n Gunter Mårder säger att det är fel väg att gå att höja skatter och öka kostnaderna för företagarna.

11:20, 20 September 2016

mandalindholm: I dag presenteras budgeten. Men när når egentligen en politisk förändring fram till väljarna? När förstår människor… https://t.co/vGXnMuWtrh

11:22, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Riksidrottsförbundet är nöjt med att att idrotten får en uppräkning på drygt 50 miljoner i budgeten, bla för arbete i segregerade områden.
Ordföranden Björn Eriksson, säger att staten litar på att vi är bäst skickade att omsätta pengar i verksamhet som ger mångfalt tillbaka till samhället.

11:22, 20 September 2016

Peter Bjurbo: 11.30 håller Liberalerna sin presskonferens.

11:23, 20 September 2016

TomasRamberg: Liberalerna laddar stort med nya loggan inför budget-PK https://t.co/f1XQE20Vwx

11:23, 20 September 2016

TomasRamberg: Regeringen skjuter integrationsproblemen framför sig hävdar Mats Persson (L)

11:33, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Nu är det dags för Liberalernas presskonferens

11:33, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Av de nyanlända med låg utbildning har inte ens hälften arbete efter sju år i Sverige, säger Liberalernas Mats Persson.

11:35, 20 September 2016

TomasRamberg: Liberalerna kritiserar sammanpressad lönestruktur, krävs fler jobb med lägre löner för integration enl Mats Persson (L)

11:35, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen ser inte verkligheten som den är, säger Mats Persson.

11:35, 20 September 2016

TomasRamberg: Fel satsa på arbetsförmedlingen, kommer misslyckas hävdar (L)

11:36, 20 September 2016

Peter Bjurbo: En förklaring till den låga sysselsättningsgraden bland nyanlända med låg utbildning är hur lönebildningen ser ut i Sverige, säger Mats Persson.

11:37, 20 September 2016

TomasRamberg: Fler poliser nu, kräver Mats Persson (L)

11:38, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Sverige har färre poliser per capita 2020 jämfört med 2010, säger Mats Persson.

11:40, 20 September 2016

TomasRamberg: Hälften av landets ingenjörer betraktas av regeringen som höginkomsttagare menar Mats Persson (L)

11:42, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Regeringen skjuter integrationsproblemen på framtiden, säger Mats Persson för Liberalerna.

11:42, 20 September 2016

TomasRamberg: Även Liberalerna planerar att lägga budgetförslag med plus redan 2017

11:47, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Klockan 12.00 är det Centerpartiets tur.

11:51, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Dags för Centerpartiets Emil Kjällström som säger att regeringen står handfallen inför de stora reformbehov som Sverige har. En tråkig budget, menar han.

12:03, 20 September 2016

Peter Bjurbo: De som är arbetslösa är de som befinner sig i en utsatt ställning, säger Emil Kjällström och vill visa på tudelningen i det svenska samhället som han och Centerpartiet ser.

12:05, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Sverige behöver fler enkla jobb, det kanske är den allvarligaste bristen i regeringens politik, säger Emil Kjällström.

12:05, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Emil Kjällström menar också att regeringen har för positiva prognoser om arbetslösheten och sysselsättningen.

12:10, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Jakob Forssmed i Kristdemokraterna säger att regeringens budget inte duger. Man försvårar rut, bland annat. Jakob Forssmed säger att han saknar rejäla reformer för bland annat poliskrisen.

12:14, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Trösklarna in på arbetsmarknaden behöver tas bort, säger Jakob Forssmed i Kristdemokraterna.

12:15, 20 September 2016

mandalindholm: Då är #budgetpromenaden med finansminister Magdalena Andersson igång https://t.co/ncOG01fkOB

12:34, 20 September 2016

mandalindholm: Ekots @LovaOlssonEkot i intervju med Magdalena Andersson https://t.co/kLjAvr9TEo

12:37, 20 September 2016


Finansminister Magdalena Anderssons budgetpromenad är nu igång.

Finansminister Magdalena Anderssons budgetpromenad är nu igång.

12:38, 20 September 2016

mandalindholm: Många journalister och en del andra följer promenaden https://t.co/FebkTMHULw

12:40, 20 September 2016


Ekots Lova Olsson intervjuar Magdalena Andersson under hennes budgetpromenad till Riksdagen.

Ekots Lova Olsson intervjuar Magdalena Andersson under hennes budgetpromenad till Riksdagen.

12:41, 20 September 2016


Ett stort antal journalister följer finansministerns budgetpromenad.

Ett stort antal journalister följer finansministerns budgetpromenad.

12:44, 20 September 2016

Peter Bjurbo: Då är promenaden över och vi avslutar nu direktrapporteringen. Tack för att du varit med oss!

12:53, 20 September 2016

Relaterat

Mer om Budgeten

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".