Torka kan leda till miljardförluster

Södra Europa plågas av den värsta torkan på 60 år. Förutom besväret med ransonering i sommarhettan varnar klimatforskare för permanent vattenbrist och långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Kring Huesca, en stad med 50 000 invånare i nordöstra Spanien, får bönderna klara sig utan vatten och när inlandshettan dallrar som värst ligger stadens simbassänger torra.

– På grund av torkan har vi beslutat att ransonera konstbevattningen i jordbruket och det är inte tillåtet att fylla simbassängerna, säger Carmen Caceres, miljöansvarig på kommunen Huesca.

Ovanligt regnfattigt år
Perioder av svår torka går i cykler och är inget ovanligt för länderna kring Medelhavet.

Men årets torka beror inte på en varm sommar utan på ett ovanligt regnfattigt år som får klimatforskare att tala om ett tydligt trendbrott. I Spanien har det hittills i år bara regnat hälften så mycket jämfört med de första halvåren under den senaste torrperioden i början av 1990-talet.

Konstbevattning slukar mycket
Utöver de säsongsmässiga problemen – turister som flockas till södra Spanien vill inte mötas av brunbrända golfbanor och torrlagda bassänger – är det framför allt jordbruket som drabbas.

De spanska bönderna beräknas förlora motsvarande 17 miljarder kronor.

Konstbevattningen av åkermark slukar 75 procent av allt vatten i vissa regioner och ransoneringen har fått spanska bönder att använda avloppsvatten på åkrarna.

Lösningen är varken hygienisk eller långsiktigt hållbar enligt klimatforskarna, som menar att bönderna bör lägga om hela sin produktion och satsa mer på grödor som kräver mindre konstbevattning och som mognar tidigare på säsongen.

EU-stöd till Portugal
Men det handlar inte bara om ett problem på lång sikt. I Marocko har torkan, i kombination med höga oljepriser, fått regeringen att skriva ned årets ekonomiska tillväxt från 3,5 till 1,5 procent.

Mer än halva Portugal är drabbat av torkan och skörden beräknas bli så liten att regeringen har fått ekonomiskt stöd av EU för att köpa spannmål.

Den spanska regeringen har avsatt 3,5 miljarder kronor till akuta åtgärder för att garantera vattenförsörjningen.

Carmen Caceres på kommunen i Huesca säger att årets torka ska ses som en föraning av vad som komma skall och att folk måste inse att det inte finns obegränsade mängder av vatten.

Johan Schmidt
johan.schmidt@sr.se