Mutskandal på Volkswagen

I Tyskland skakas biltillverkaren Volkswagen av misstankar om en korruptionsaffär, där både personalföreträdare och personer i företagets styrelse anklagas för att vara inblandade. Bland annat ska de ha byggt upp flera bulvanföretag för att sko sig på affärer med Volkswagen.

Volkswagen har kopplat in revisorer, och gått till åklagare med sina misstankar mot Skodas förre personalchef, Helmut Schuster, som avgick i juni. Han misstänks för trolöshet och bedrägeri, bland annat ska han ha begärt mutor av underleverantörer.

Utredarna har hittat ett nätverk med sex bulvanföretag , där Schuster misstänks ha haft en ledande roll. Företagen ska ha startats i bl a Schweiz och Luxemburg, men också i Angola och Indien.

Via de här firmorna tros pengar eller andra förmåner ha gått till både höga företrädare i Volkswagen, och personer i Företagsrådet, som är den grupp som representerar personalen på tyska arbetsplatser.

Enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung har personalrepresentanter mutats bland annat med nöjesresor till Brasilien och de har kunnat köpa prostituerade på Volkswagens bekostnad.

En person som granskas är Klaus Volkert, chef för koncernövergripande företagsrådet inom Volkswagen, därmed en av de mäktigaste fackliga ledarna i Tyskland. Han säjer att han inte gjort något kriminellt, men avgick överraskande häromdagen, för att inte fackförbundet IG Metall ska skadas av korruptionsmisstankarna.

Men den här affären riskerar inte bara skada förtroendet för facket, utan även för Peter Hartz, personalchef inom Volkswagen och rådgivare åt regeringen i arbetsmarknadsfrågor. Han har bland annat gett namn åt de senaste tyska arbetsmarknadsreformerna.

Hans politiska motståndare påpekade snabbt att han befinner sig i obehaglig närhet av de oegentligheter som kommit i dagen - men det tillbakavisas av Volkswagen.

Annika Digréus, Berlin.
annika.digreus@sr.se