Hovrätten oenig om Ulf Olssons dom

En oenig hovrätt ändrade på tisdagen Lunds tingsrätts dom på livstids fängelse för morden på 10-åriga Helén Nilsson från Hörby och 26-åriga Jannica Ekblad från Malmö för 16 år sedan. Hovrätten dömer Ulf Olsson till sluten psykiatrisk vård och inte fängelse.

Livstids fängelse eller vård har varit huvudfrågan under förhandlingarna i hovrätten, för ingen har hävdat att Ulf Olsson skulle vara oskyldig.

Både tingsrätt och hovrätt finner bevisen så övertygande att det inte råder något tvivel om att han är mördaren. Det som skiljer frågan om påföljd.

Hovrätten accepterar experters slutsats
Medan Lunds tingsrätt fastnade för skillnaderna i de rättspsykiatriska experternas bedömning av vad som orsakat den allvarliga psykiska störning Ulf Olsson lider av och svårigheten att med säkerhet bedöma hur han mådde 1989, så har hovrätten accepterat experternas gemensamma slutsats att han även 1989 led av en allvarlig psykisk störning.

Då säger lagen att Ulf Olsson inte får dömas till fängelse.

Ulf Olsson advokat, Sven Järnryd, är nöjd med hovrättens dom, men det är inte hans klient.

– Jag har pratat med Ulf och han är fortfarande av den uppfattningen att han är oskyldig, säger Sven Järnryd.

Möjligt pröva straffet
Om Högsta domstolen skulle besluta att pröva ärendet så blir det inte i skuldfrågan, utan vilket straff Ulf Olsson skall få, därför tänker advokat Sven Järnryd råda Ulf Olsson att inte överklaga.

Chefåklagare Pär Andersson ser gärna att frågan om livstids fängelse eller vård för Ulf Olsson prövas i högsta instans.

– Jag kan ju inte säga att hovrätten har gjort fel, däremot är det möjligt att man kanske skulle kunna få en annan bedömning om en högre instans prövade, så jag tänker ta kontakt med riksåklagaren och diskutera möjligheterna att föra upp det.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se