Sverige och Storbritannien överens om ny EU-studie

Den brittiska och den svenska regeringen har kommit överens om att göra en gemensam studie inom EU av hur en europeisk social modell skulle kunna utformas. Den svenske finansministern Pär Nuder var uppenbart nöjd över projektet som presenterades i Visby på tisdagen.

Pär Nuder presenterade projektet tillsammans med den brittiske kollegan och partikamraten Gordon Brown.

De båda hade också diskuterat britternas agenda under ordförandeskapet för EU och Sveriges roll.

– Vi ska ha ett nära samarbete under hela det brittiska ordförandeskapet. Väldigt mycket av vad britterna nu tänker göra under sitt halvår, överensstämmer med svenska prioriteringar, säger finansminister Pär Nuder.

– Vi tycker att det är helt riktigt med den här globala ansatsen, vi har också gemensamma intressen när det gäller att reformera EU:s budget. Vi vill se en budget som mer syftar till att hantera Europas utmaningar i förhållande till omvärlden. Vi måste reformera jordbrukspolitiken, vi måste få en lösning på våra gemensamma problem, i form av att vi är väldigt stora nettobidragsgivare. Här kommer vi att ha ett nära samarbete.

Den brittiske premiärministern har ju sagt att det finns ingen anledning att ha en så stark axel mellan fransmän och tyskar som råder i unionen, man vill bryta den. Var står Sverige där?

– EU är en gemenskap bestående av många olika gemenskaper, du pekar på en. Nu är EU utvidgat och har 25 länder och då uppstår nya koalitioner. Den enda chansen för ett litet land som Sverige det är att försöka vara med i så många sammanhang som möjligt, vara med i så många gemenskaper som möjligt.

Vilken är din prognos för när konstitutionen antas?

– Det vågar jag inte ha någon uppfattning om, jag tror att det nu gäller att reflektera över det som har hänt, och jag vet att den brittiska regeringen nu åker runt och lyssnar med alla EU:s 25 medlemsländer hur stämningsläget är, så jag vågar inte ge någon prognos på det.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se