Utlandssvenskar förvirrar i folkräkningen

Vi är inte så många som vi tror i Sverige. Osäkerheten kring hur många folkbokförda svenskar som faktiskt bor i Sverige är stor och det skapar vissa problem. SCB ska nu börja ange felmarginalen tydligt i sin statistik.

– Det här är ett rätt nytt fenomen som vi inte har fått ögonen på förrän de senaste åren. Vi har varit osäkra på hur vi ska hantera frågan. Den uppgift som kommer i höst, senast från årsskiftet, kommer att ange felmarginalen, säger SCB:s enhetschef Åke Brun.

Svårt att kontrollera
För ett knappt år sedan uppgav Statistiska Centralbyrån att vi blev 9 miljoner invånare i landet. Det egentliga antalet är enligt SCB ungefär 35 000 personer färre än vad som uppges i folkbokföringen. Detta på grund av svårigheter att kontrollera vilka folkbokförda invånare som fortfarande bor i Sverige.

I dag skriver professor Jan Ekberg från Växjö universitet på DN debatt, att differensen mellan folkbokföringen och verkligheten kan vara uppemot 100 000 svenskar.

Att folkbokföringen inte stämmer är ett stort problem enligt både Skatteverket och Försäkringskassan.

– Det får effekten att bidrag går fel, röstlängderna blir inte bra, samhällsplanering försämras. Folkbokföringen påverkar allting, säger Sten Eriksson, informationsdirektör på Skatteverket

”Främst en fråga om tilltro”
Hur stora problemen med bidragsfusk av fokbokförda svenskar utomlands är svårt att uppskatta enligt Försäkringskassans Stig Orustfjord, som inte vill ge några exakta summor om hur mycket pengar det kan röra sig om.

– Vi betalar ut över en miljard kronor varje dag, så även en promille som går fel blir väldigt mycket pengar. Men om jag ska vara krass tycker jag inte att det i första rummet är en ekonomisk fråga, utan en tilltrofråga: är det rätt personer som får sina pengar? säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Zara Öberg
zara.oberg@sr.se