Dyra läkemedel för ovanliga sjukdomar går ut över annan vård

2:45 min

Landstingens kostnader för nischade läkemedel mot ovanliga, och mycket allvarliga, sjukdomar ökar.

En granskning som P1-programmet Kaliber har gjort visar att de flesta landsting och regioner betalar allt mer för så kallade särläkemedel, vilket tränger undan annan vård. I Västra Götalandsregionen har kostnaderna ökat, enligt läkemedelschefen säger Anders Carlqvist.

– Alltså man skulle önska att man kunde ge all behandling till alla som behöver det. Men nu är det så att gapet mellan vad som är möjligt att göra medicinskt och med läkemedel och med de resurser som finns, det gapet och det ökar.

19 av 21 landsting har ökande kostnader för läkemedel för ovanliga sjukdomar, så kallade särläkemedel. Det visar Kalibers granskning.
Ett av landstingen som ser en ökning är Sörmland. Där har kostnaderna mer än fördubblats från 16 miljoner till 36 miljoner mellan 2011 och 2015. Lars Stéen är överläkare och ordförande i läkemedelskommittén där.

– Med fler läkemedel som är dyrare ökar kostnaderna, säger han.

För att få fram nya läkemedel till ovanliga sjukdomar har EU infört ett system som gynnar läkemedelsbolagen. Bland annat får ett godkänt läkemedel monopol på marknaden i tio år vilket i praktiken innebär fri prissättning under tiden.

Och det blir allt fler särläkemedel på marknaden, läkemedel som ofta har en prislapp på flera miljoner per patient och år.

Rasmus är en av ett tiotal pojkar i Sverige som får läkemedlet Translarna för sin allvarliga muskelsjukdom Duchennes muskeldystrofi. Läkemedlet botar inte men kan bromsa sjukdomsförloppet. Det är ett så kallat särläkemedel och har en prislapp på drygt tre miljoner kronor per år och patient.

– Jag tycker inte att man kan sätta ett pris på ett barns liv. De är värda hur mycket som helst, ovärderliga. Mina barn är ju min dröm som gick i uppfyllelse. Så det känns helt orimligt att det ska behöva kosta så mycket, säger Rasmus mamma Carin.

Ju fler särläkemedel som kommer, desto fler patienter får vård och desto större blir kostnaderna för landstingen. Förra året var landstingens kostnader för särläkemedel närmare 1,2 miljarder kronor.

I Kalibers undersökning uppger flera landsting att kostnaderna nu tränger bort annan vård. Lars Stéen, ordförande för läkemedelskommittén i Sörmland, anser att man behöver ta ett krafttag för att gemensamt se över läkemedelsbolagens prissättningar, för de här läkemedlen är viktiga, anser han – till rätt pris.

– Kanske måste man dels göra det på nationell nivå eller på europeisk nivå, så att man får en rimlig överensstämmelse mellan vad det kostar att ta fram ett sådant här läkemedel och vad man sedan får för ersättning för att man har gjort det. I dag finns inte alltid en sån koppling.