Arbetslivsministern: Alfakassan måste bättra sig

Arbetslöshetskassan för icke fackligt anslutna, Alfakassan, har problem med alldeles för långa handläggningstider och dålig tillgänglighet. Arbetslivsminister Hans Karlsson kräver omedelbara åtgärder.

– Alfakassan måste själva leva upp till de krav som samhället ställer på dem. Den myndighet som har tillsynsansvaret är inspektionen för arbetslöshetskassorna. Den myndigheten
är i kontakt med alfakassan för att de ska åtgärda bristerna. Gör de inte det blir det en fråga för mig och för departementet, säger Hans Karlsson.

Fick pengar från föräldrar
Ekot har pratat med fyra ungdomar som alla har varit tvungna att få ekonomisk hjälp från sina föräldrar eftersom ersättningen från alfakassan dröjde upp till ett år.

Karin Eller och Peter Östlund tror att alfakassan räknar med att unga ska få hjälp av sina föräldrar eller till och med ta lån för att klara ekonomin. Bemötandet från kassan tycker de lämnar mycket övrigt att önska:

– Man får känslan av att de inte vill att man ska söka. Att de inte vill ge oss pengar. De vill att vi ska klara det ändå, med hjälp av föräldrar. Men det är inte alla som kan göra det, och det är inte alla som bor hemma, säger Karin Eller.

– Jag fick låna av morsan och farsan. Men det ska inte behöva vara så. Har man rätt att få en dagpenning ska man få det. Jag tror att de räknar stenhårt med att man kan låna av mamma och pappa, men det är inte alla som kan det, säger Peter Östlund.

”Problemen ska åtgärdas genast”
Alfakassans föreståndare Hans Mattson säger att bristerna i verksamheten beror på för dåliga resurser. Men arbetslivsminister Hans Karlsson tycker kassan måste åtgärda problemen genast.

– Jag tycker att det är fullständigt orimligt. De ska inte bli hänvisade till banker eller till socialen eller till föräldrar. De ska få de pengarna de är berättigade till, snabbt. De ska inte behöva vänta på behandling och handläggningstider, och på pengar. Det måste förbättras, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se