Nya regionalpolitiken kritiseras

Den nya inriktningen på regionalpolitiken får hård kritik. Det statliga institutet ITPS har utvärderat effekten av de miljarder som satsats för att hela landet ska få en förbättrad ekonomisk utveckling.

Men resultatet är inte särskilt upplyftande, tycker ITPS planeringschef Göran Hallin.

– Det är svårt att mäta effekterna av de miljarder som man sätter in i de här projekten, säger han.

Omkring år 2000 övergavs den gamla regionalpolitiken som innebar stöd bara till traditionellt ekonomiskt svaga områden.

Ny politik
Istället infördes en politik där stödpengarna skulle gå till att förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i hela landet.

Men ITPS konstaterar alltså i sin rapport att de miljarder som satsats från statsbudgeten och från EU varken har gjort till eller från.

Bland annat har politikerna haft för otydliga mål. Sedan har det varit för många som varit inblandade i hur pengarna ska användas, omkring 400 aktörer, till exempel kommuner, landsting och olika statliga myndigheter.

Kan få bättre samordning
Kommunminister Sven-Erik Österberg tror att man kan få till en bättre samordning och skapa bättre förutsättningar för tillväxt om man delar in landet i regioner med ganska stort mått av självstyre, regioner som är större än dagens län.

Det här utreds just nu av den så kallade ansvarskommittén. Blir det av skulle det kunna effektivisera den regionala utvecklingspolitiken, enligt kommunministern.

– Man kanske korsar sina vägar och gör dubbelarbete. Det kanske behövs en rationalisering på det här området. Jag tror att en tydligare uppgift vad regionerna ska göra skulle kunna effektivisera Sverige som helhet, säger Sven-Erik Österberg, kommunminister.

Johan Prane
johan.prane@sr.se