Jordbruksminister om betodlares framtid

De gotländska betodlarna har träffat jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist, för att tala om betodlingens framtid. Enligt det förslag som EU-kommissionen lagt fram kommer ersättningen till betodlarna att minska, och odlarna är oroliga för att näringen ska slås ut.
(SR Gotland)