Oenighet kring ersättning för stormskadat virke

Skogsägare och försäkringsbolag har svårt att komma överens om ersättningen för det stormskadade virket i sydsverige.

Skogssällskapet, som förvaltar stora arealer skog, anser att försäkringsbolagen bör stå för en del av prissänkningen på det skadade virket.

Men företrädare för Länsförsäkringar anser att skogsägarna redan fått kompensation för den förlusten.

Om man inte kommer överens kan det bli aktuellt att gå vidare till domstol, säger Mats Magnusson på Skogssällskapet, till Sveriges Radio Kronoberg.