Sänkta krav för att få utföra DNA-tester

Regeringen har beslutat att sänka kraven för att få DNA-testa misstänkta brottslingar.

En annan förändring är att alla som döms till ett strängare straff än böter ska DNA-registreras.

För att hamna i registret idag krävs att den misstänkte riskerar att dömas eller har dömts till fängelse i minst två år.

Justitieminister Thomas Bodström säger att ändringen innebär att det i framtiden kommer att bli mycket enklare att binda en person till både svåra brott och vardagsbrott som bilstölder och villainbrott.