Brygga kan bli dödsfälla

De pontonbryggor som finns runt om på Sveriges badplatser kan vara rena dödsfällor. Nyligen drunknade en pojke och flera incidenter har inträffat med pontonbryggor. (SR Väst)