Bodström vill ha samarbete mot terrorism

Länderna måste bli ännu bättre på att samarbeta kring underrättelseinhämtning, anser justitieminister Thomas Bodström efter attentaten i London.

Han vill sammankalla ett justitieministermöte för att diskutera frågan. För att lyckas måste militära och civila underrättelsetjänster samarbeta mera.

– Det är viktigt att när tekniken förändras för hur människor kommunicerar med varandra, då måste arbete för vår myndigheter också förändras. Även samarbetet, säger Thomas Bodström.

Sverige driver på
Sverige är ett av de länder som driver på för att Eu-länderna ska samarbeta mer kring underrättelseinhämtning.

Det bästa sättet för att förebygga terrordåd är enligt Thomas Bodström att ligga steget före och kunna avslöja och förhindra att attacker kan genomföras genom avlyssning av mobiltelefon- och internettrafik.

Därför vill han ha mer avlyssning även i Sverige.

Då kommer frågan vem som ska göra det och den enda myndighet i Sverige som klarar av det idag är Försvarets Radioanstalt, en del av den militära underrättelsetjänsten.

Frågan är politiskt känslig, det handlar dels om de avlyssnades integritet, men också om att i så fall låta militär personal avlyssna civila i Sverige.

För det krävs lagändringar, och just nu sitter en utredare som efter sommaren ska lämna förslag på hur polisen ska kunna få hjälp av militären att bekämpa brott.

Motstånd mot förändringar
Det finns ett motstånd mot förändringar av det slaget, bland annat med argumentet från skotten i Ådalen 1931, då militär kallades in mot demonstrerande arbetare. Sedan dess har frågan om samarbete mellan polisen och militären i Sverige varit tabu.

Men statssekreterare Lars Danielsson anser att det nu är dags att gå ett steg vidare.

- Jag tror att varje sådant här hemskt dåd visar för svenska folket och de politiska partierna att vi inte bara kan sitta med armarna i kors. Vi måste faktiskt vara beredda att vidta åtgärder, säger statssekreterare Lars Danielsson.

Johanna Petersson
johanna.petersson@sr.se

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se