Brasilien pressar priset på aidsmedicin

Brasiliens regering har nått en uppgörelse med ett amerikanskt läkemedelsbolag som innebär att bolaget sänker priset på sin aidsmedicin Kaletra.

Brasilien har tidigare hotat med att själv börja tillverka kopior av medicinen om inte bolaget sänkte priset. Omkring 170 000 hiv- och aidspatienter får gratis mediciner av myndigheterna i Brasilien varje år.

Det brasilianska hälsodepartementet uppskattar att prissänkningen innebär en kostnadsminskning på ungefär 140 miljoner kronor nästa år.