Hiv-behandling ett steg i rätt riktning bort från fattigdom

G8-ländernas löfte om att alla aidssmittade ska få behandling till 2010 är ett stort steg i rätt riktning när det gäller fattigdomsbekämpningen i världen. Det säger flera experter som Ekot pratat med.

– Det är klart, att om ledarna för de stora länderna för fram aids, tuberkulos och malaria på det här viset, så får ju det en annan dignitet, säger Lars-Olof Kallings, läkare och FN-chefen Kofi Annans sändebud för hiv och aids i Östeuropa.

Lovar åtgärder mot sjukdomar
Det Afrikapaket som G8-länderna kommit överens om innehåller bland annat dubblerat bistånd, skuldavskrivningar och löften om tillgång till behandling för alla hiv och aidsoffer till 2010.

Dessutom lovar man åtgärder mot malaria, tbc och polio samt grundläggande skolutbildning för alla.

Att ledarna för G8-länderna gjort en tydlig politisk markering att aids, tuberkulos och malaria har stor betydelse för fattigdomsbekämpningen i Afrika är viktigt för att frågan ska tas på allvar.

Många problem kvarstår
Varje år dör mer än två miljoner människor i Afrika i aids och cirka fem miljoner människor världen över smittas varje år.

Men trots att det nu ser något ljusare ut för alla de smittade runt om i världen kvarstår många problem i kampen mot sjukdomarna.

– Ett problem är fortfarande att skapa en politisk mobilisering i länderna i Afrika och att man ser hivepidemin som det dramatiska hinder för social och ekonomisk utveckling som det verkligen är, säger Anders Molin på Sida.

– Det berör kontroversiella frågor kring sexualitet, kontroversiellt inte bara på grund av den amerikanska hållningen.

”Männens attityd är avgörande”
Men trots att frågan om preventivmedel på många håll i världen, och inte minst hos Bush administrationen, är kontroversiell så tycker ändå Lars-Olof Kallings att G8 ländernas beslut är ett steg i rätt riktning.

– Nu är ju preventivmedel bara en del av allt man kan göra för att förebygga hiv och aids. Det är framför allt mäns attityd till kvinnor som är det avgörande, säger han.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se