Datorspel vanliga i försvarets utbildning

Det blir allt vanligare att försvaret använder kommersiella dataspel i sin utbildning. De bitvis blodiga krigsspelen som finns och köpa in vilken databutik som helst, används allt oftare av försvaret som ett billigt sätt att öva.

På Ing 2 i Eksjöhar blivande officerare fått spela spel under sin utbildning och utvärderingen visar flera fördelar, säger Bruno Claesson på Ing 2:s fältarbetsskola.

– Framförallt är det en billig metod, vi behöver ju inte hela plutonen med värnpliktiga.

Hur upplevde eleverna det här?

– Mycket positivt. Det här är ju en generation som är uppvuxen med tv-spel. De uppfattade det här som kul utbildning helt enkelt, säger han.

I spelet Ghost Recon, som använts på officerselever på Ing 2 i Eksjö men även inom Försvarets forskningsinstitut FOI, springer soldatgrupper omkring i olika miljöer och försöker klara sina uppdrag med vapnet i hand.

Många fördelar
I en utvärderingsrapport till försvarshögkvarteret konstateras att det finns flera fördelar. Man kan backa händelseförloppet, köra det i repris och upprepa.

Även flygspel och krigsspel med pansarvagnar har använts på flera håll inom försvaret.

Håkan Hafewinkel som forskar på ledningssystem och simuleringsteknik på FOI i Linköping säger att det blir allt vanligare med dataspelsträning inom försvaret.

– Det ökar väl successivt. Pris och lättanvändbarhet har gjort att det blivit såhär.

Blodiga effekter och dödsscener
Men krigsspelen är inte okontroversiella. Ofta förekommer blodiga effekter och dödscener av ren underhållande karaktär som kan påverka eleverna negativt, säger Bruno Claeson på Ing 2.

– Det är ju inte helt okontroversiellt att använda tv-spel. Ska vi träna chefer i beslutsfattning så behöver vi inte ha blod som stänker, vi behöver inte ha ljudeffekter där man hör att någon blir skjuten, säger han.

Fler problem med spelen är att de ofta är för amerikanska och att underhållningsvärdet överskuggar utbildningsmomentet.

FOI hoppas på kontakter
Därför vill nu FOI utveckla kontakterna med dom svenska framgångsrika speltillverkarna för att skapa spel enbart för försvaret.

– Ur ett forskningsperspektiv så hoppas jag att försvarsmakten ser spelindustrin som en ny typ av försvarsindustri, säger Håkan Hafewinkel.

Peter Jernberg, Jönköping
peter.jernberg@sr.se