Acehrebeller ger upp självständighetskrav

Exilledningen för upprorsrörelsen i Aceh i nordvästra Indonesien går nu med på att provinsen förblir en del av Indonesien, något som regeringen i Jakarta ställt som krav för att fredsförhandlingar ska komma igång.

Beskedet från exilledningen innebär ett genombrott för de förberedande förhandlingar som har förts en längre tid i Helsingfors.

Ledarna för befrielserörelsen GAM har tillsammans med företrädare för grupper av medborgare i Aceh kommit överens om att släppa kravet på självständighet, meddelar talesmannen Bachtiar Abdullah från Stockholm, där GAM:s ledning håller till.

Därmed kan GAM inte längre betecknas som en separatiströrelse.