Utsläppsrätter på koldioxid ger dyrare el

Priset på så kallade utsläppsrätter för koldioxid har sedan årsskiftet gått upp nästan fyra gånger. Det ger högre elpriser i Sverige, trots att större delen av den svenska elproduktionen inte släpper ut någon koldioxid.

– Priserna på de här utsläppsrätterna påverkar helt klart elpriset, hur mycket är inte lätt att säga, men det handlar i alla fall om flera öre per kilowattimme, säger Mats Persson på energikoncernen Fortum.

Påverkar även den vanliga konsumtionen
Även den vanliga elkonsumenten påverkas av de rekorddyra utsläppsrätterna. Poängen med utsläppsrättssystemet är att det ska vara dyrt att släppa ut koldioxid från till exempel kol och oljekraftverk och det ska löna sig att gå över till miljövänligare produktion.

Men trots att svensk elproduktion till största delen sker genom kärn- och vattenkraft som inte släpper ut koldioxid så blir det ändå dyrare för den svenska elkonsumenten. Elpriset sätts nämligen på en europeisk marknad.

– I Europa finns det mycket fossileldad kraft så de höjda priserna på utsläppsrätter får genomslag också på elpriset i Sverige.

Även den elintensiva industrin påverkas. Ett exempel är Holmens pappersbruk i Hallstavik. Där har man minskat oljeförbränningen och sålt utsläppsrätter för tre miljoner kronor precis som systemet ska fungera.

Kraftigt ökade kostnader
Men det höga elpriset har i sin tur lett till kraftigt ökade kostnader.

– Den bedömning som vi gjorde innan systemet gick igång är att det kostar oss ungefär sex öre kilowattimmen. Det blir mellan 60 och 100 miljoner säger Per Bjurbom, chef för pappersbruket i Hallstavik.

Magnus Gustavsson
magnus.gustavsson@sr.se