Växthuseffekten påverkar hälsan

Nu varnar forskare för att värmeböljor till följd av växthuseffekten kommer att innebära en ökad belastning för sjukvården även i Sverige.

På måndagen presenteras huvuddragen i en omfattande europeisk kartläggning av klimatets effekter på människors hälsa.

– Vi är redan där. Vi ser redan att saker håller på att hända. Vi ser skillnader i arternas utbredning, både i Sverige och Europa. Och värmeböljor kommer oftare, säger Elisabet Lindgren, läkare och en av forskarna bakom studien.

Oroande hälsoeffekter
Längre och varmare somrar till följd av växthuseffekten leder till oroande hälsoeffekter.

Det konstateras i den rapport som FN:s klimatpanel tillsammans med världshälsoorganisationen kommer att presenteras i sin helhet på ett klimatmöte i Montreal i höst.

Sommaren 2003 drabbades Frankrike av en värmebölja som krävde 35 000 extra dödsfall, främst bland äldre människor, nyfödda och personer med hjärt- kärl- och lungsjukdomar.

Just nu är sydvästra Europa, och till viss mån även södra Sverige, drabbat av torka. Rapporten konstaterar att längre och varmare somrar med extraordinära värmeböljor kommer att bli vanligare i Europa.

En brittisk klimatstudie visade nyligen att risken för torra somrar har fördubblats till följd av växthuseffekten, även här i Sverige.

Klimatvarningssystem
I Sydeuropa arbetar man med klimatvarningssystem där meterologiska prognoser kopplas samman med sjukvården. När värmeböljan kommer är sjukvården beredd med ökade resurser för att ta hand om de människor som drabbas.

Så långt har Sverige inte kommit.

– Det är ju jätteviktigt att vi förbereder oss. Ju tidigare vi gör det, desto mindre risk att vi blir tagna på sängen, säger Elisabet Lindgren, läkare och en av forskarna bakom klimatstudien.

Helena Edström
helena.edström@sr.se