Sammanslagningen av länsstyrelser skjuts på framtiden

1:16 min

Det blir ingen sammanslagning av länsstyrelser redan 2018. Det säger civilminister Ardalan Shekarabi i dag.

– Jag delar länsstyrelsernas bild. Vi behöver ha längre tid på oss, säger Ardalan Shekarabi (S).

Som Ekot berättat tidigare vill regeringen dela in Sverige i sex regioner. En statlig utredning har föreslagit att tre av dem bildas de närmaste åren genom en sammanslagning av länsstyrelser och landsting. Länsstyrelserna skulle slås ihop redan 2018 och landstingen 2019, om riksdagen tar beslut om det. Men nu har civilministern bromsat delen som gäller sammanslagning av länsstyrelser till 2018 eftersom en majoritet av remissvaren är negativa till tidsplanen, häpnadsväckande orimligt skriver en länsstyrelse.

– Det är för kort tidsplan, helt enkelt. I princip samtliga remissinstanser som är inne i den processen gör bedömningen att det är för kort tid, säger Ardalan Shekarabi.

Och när blir det då?

– Det alternativa förslaget som finns vad gäller landstingen är 1 januari 2019 men vi får återkomma till det efter samtalen med partierna, säger Ardalan Shekarabi.

En av dem som ser positivt på civilministerns beslut att skjuta på sammanslagningen är Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län.

– Han har tagit till sig av de synpunkter som jag och många kollegor till mig har framfört att det förslag som låg gick alldeles för fort fram och riskerade att ge ett dåligt resultat. 

Civilministern har inlett samtal med riksdagspartierna om den planerade regionreformen. Nästa möte är på måndag i nästa vecka.