Brist på expertis om sexsomni i rättegångar om våldtäkt

1:30 min

Hur experter hanteras i rättegångar är en fråga som aktualiserats efter Ekots granskning av fall då män friats från våldtäkt efter att ha hävdat att de sov.

Domstolar borde ställa högre krav på experterna, tycker Anna Kaldal, som är docent i processrätt på Stockholms universitet.

– Jag menar absolut att det finns ett ansvar för att titta på hur man hanterar expertutlåtanden i domstolar.

När expertvittnen hörs i rättegångar ska deras utlåtanden granskas - både utifrån vilken kompetens personen faktiskt har – och vilken forskning som utlåtandet baseras på.

Men det saknas ofta sådana resonemang i domarna i våldtäktsfall, då den misstänkta mannen hävdat att övergreppet måste ha skett i sömnen, trots att expertkunskap ofta haft avgörande betydelse.

För att ha sex i sömnen är möjligt, men bara för ett fåtal personer med speciella sömnstörningar som kallas sexsomni.

Ingen av de experter som hörts i svenska sexsomnifall har heller publicerat någon forskning om sexsomni.

Dessutom bygger flera av de svenska friande domarna på felaktiga eller irrelevanta resonemang om sexsomni, enligt den ledande sexsomniforskaren Carlos Schenck.

Och det är allvarligt om expertgranskningen inte görs tillräckligt noggrant säger Anna Kaldal.

– Vi vet inte empiriskt hur ofta det brister, men vi vet att det brister och det är egentligen tillräckligt för att säga att vi behöver ställa högre krav på hur domstolarna hanterat det här - men också på polis och åklagare i brottmål, säger Anna Kaldal.

Hur det här ska kunna bli bättre, är en svår fråga. Men Anna Kaldal menar att specialiserade domare, eller något slags certifikat för kvalitetsgranskade experter skulle kunna vara vägar framåt. För något behövs.

– För en rättssäker process så måste domstolen kunna hantera de här komplexa kunskapsområdena och måste göra en självständig bedömning av sakkunnigutlåtandena, säger Anna Kaldal, docent i processrätt.