60 gruvarbetare omkomna i Kina

Ett sextiotal gruvarbetare har omkommit i Kina och ett fyrtiotal saknas efter en serie olyckor, uppger statskontrollerade medier. Många av offren omkom vid en gasolycka i en gruva i nordvästra Kina.

Ytterligare några liv krävdes när en annan gruva översvämmades.

Gruvnäringen i Kina kräver varje år många dödsoffer och räknas som den farligaste i världen. Ifjol dog sex tusen gruvarbetare, enligt myndigheterna, men andra källor gör gällande att det handlar om närmare 20 000 omkomna.