FN försöker utvidga säkerhetsrådet

På tisdagen inledde FN försöket att utvidga säkerhetsrådet, världsorganisationens nyckelorgan vid hanteringen av kriser.

Det är Brasilien, Indien, Japan och Tyskland som nu formellt lagt ett förslag om att utvidga säkerhetsrådet från 15 til 25 medlemmar.

Samtidigt vill den här gruppen utvidga antalet ständiga medlemmar.

128 av FN:s 191 medlemsländer måste ställa sig bakom en ändring för att den ska kunna gemomföras, det är osäkert om man samlar så många röster.

USA vill inte utvidga säkerhetsrådet med mer än fem länder, samtidigt som den afrikanska unionen kräver 11 nya platser och vill att alla permanenta medlemmar ska få vetorätt.

Den saken säger USA, ett av fem länder med vetorätt i dag, blankt nej till.