Tyska UD:s nazi-förflutna utreds

Den tyske utrikesministern Joschka Fischer tillsatte i går en kommitté bestående av fem ansedda tyska och utländska historiker som ska granska tyska UD:s arbete under Nazitiden.

Gruppen ska också undersöka i vilken utsträckning som västtyska UD tog över personal från Hitlertyska UD.

Utnämningen av historikergruppen ska ses mot bakgrund av att äldre tyska UD-anställda reagerat skarpt mot att Fischer förbjudit uppskattande minnesartiklar över diplomater som var aktiva under Nazitiden.