"Skuldsatta bör få egen ombudsman"

Skuldsatta bör få en särskild ombudsman. Det anser kronofogdemyndigheten, som vid sina utmätningar allt oftare upptäcker att de skuldsatta inte saknar tillgångar.

I stället kan det handla om psykisk sjukdom, förståndshandikapp eller andra problem, skriver Dagens Nyheter.

Ofta klarar de skuldsatta inte av att ta tillvara sin rätt, enligt kronofogden.

Kravet på en gäldenärsombudsman förs fram i kronofogdemyndighetens remissvar på ett nytt lagförslag, som ser över lagstiftningen för överförmyndare och gode män.