Rapportfloden tar fart

I dag sparkar rapportsäsongen i gång på allvar. Under de kommande veckorna ska de svenska börsbolagen visa upp sina halvårsresultat. Förväntningarna på företagens vinster är höga.

-Dels har USA och Europa visat vissa tecken på att förbättras mot slutet av kvartalet. Det finns en viss tro att man gick igenom en kortare avmattning under våren i ekonomin men att man fortsätter att ha en god tillväxt, säger Staffan Östlin ansvarig för aktieanalys på Handelsbanken.

Enligt SME direkts sammanställning har analytikernas vinstprognoser för helåret 2005 höjts med 1 och en halv procent för dom 90 största bolagen på stockholmsbörsen, bara dom senaste månaderna. Men rapport floden handlar inte bara om resultaten.

-Jag tror att det är två saker som kommer att avgöra hur rapportfloden kommer att tas emot. Dels framtidsutsikten för företagen, vilka förändringar ser man. Vad ser man i USA och vad ser man i Europa och framförallt vad ser man i Asien och Kina. Dessutom, något som drivit de cykliska bolagen den senaste månaden är också valutaförväntningarna. Dollarn har ju stärkts kraftigt gentemot både kronan och euron och det påverkar svenska företag positivt, menar Östlin.   

Staffan Östlin tror att verkstadsbolagen och stålindustrin kommer att fortsätta visa goda resultat. Men det finns också branscher där det är betydlkitg tuffare idag.

-Jag tror att teleoperatören är en sådan bransch. Där såg vi under första kvartalet ett antal negativa överraskningar. På den nordiska marknaden finns förväntningar om fortsatt stark prispress och där finns en oro för vad som ska hända framöver.

Hittils i år har stockholmsbörsen gått upp nästan 15 procent och Staffan Östlin tror inte att andra halvan av börsåret kommer att bli lika stark.

-Det är naturligtvis en fantastisk avkastning så långt. De nordiska börserna har gått bättre än både de europeiska och de amerikanska börserna och det är inget man ska förvänta sig långsiktigt.

Patrik Holmström

patrik.holmstrom@sr.se