Säkerheten minimal i kinesiska gruvor

Dödsiffran efter måndagens gruvexplosion i Kina har på tisdagen officiellt stigit till 66, men befaras öka ytterligare. Enligt nyhetsbyrån Nya Kina är chansen att de sjutton saknade ännu lever mycket liten.

Det var en gasexplosion i en privatägd kolgruva i Xinjiang i nordvästra Kina som orsakade gårdagens olycka. Just gasexplosioner är mycket vanliga i kolgruvorna i Kina och kostar årligen flera tusen arbetare livet.

Man bryr sig inte om säkerheten
Enligt kinesiska myndigheter satsas mycket på att förbättra säkerheten i gruvorna, till exempel genom inspektioner. Men många av olyckorna äger rum i mindre, privatägda, ibland olagliga gruvor, där man inte bryr sig om att följa myndigheternas påbud om arbetsmiljö och säkerhet.

Flera av den senaste tidens explosioner har ägt rum i gruvor som myndigheterna stängt - men där arbetet fortsatt illegalt.

Chefen för Kinas myndighet för arbetssäkerhet, Li Yizhong, säjer till South China Morning Post att man nu utreder frågor om korruption bakom olyckorna. Ansvariga säkerhetsinspektörer ska helt enkelt ha låtit sig mutas av gruvägarna.

Olycksrisken hög
Kolet svarar för ungefär två tredjedelar av Kinas energiförsörjning, det stadigt ökande energibehovet tvingar gruvarbetarna allt längre ner i underjorden där olycksrisken är mycket hög, samtidigt som säkerhetsarrangemangen är minimala.

Enligt officiella siffror omkom enbart i fjol 6000 gruvarbetare i Kina.

Men oberoende undersökningar anger att det verkliga antalet döda kan var så mycket som tre gånger så stort som dom officiella siffrorna anger.

Olle Hägg, Bangkok
olle.hagg@sr.se