Tyska UD:s nazistförflutna granskas

En kommission ska nu granska hur det tyska utrikesdepartementet har gjort upp med nazismen sedan andra världskriget.

På måndagen tillsattes en grupp på fem historiker av utrikesminister Joschka Fischer. Frågan kom upp i våras, sedan Fischer förbjudit dödsrunor över tyska diplomater.

Medlemmar i nazistpartiet
I det tyska utrikesdepartementets personaltidning förekom minnestexter över avlidna diplomater. Många av dem började sin karriär på 30- och 40-talen och var då medlemmar i nazistpartiet.

En av de avlidna diplomaterna var tidigare dömd för krigsförbrytelser i det ockuperade Tjeckoslovakien.

I våras stoppade utrikesminister Joschka Fischer minnestexter över döda diplomater med argumentet att före detta nazister inte ska hyllas. Med det retade utrikesministern upp många i den tyska diplomatkåren som ansåg att han därmed svärtade ner hela livsgärningar.

”Det var obligatoriskt”
Medlemskap i nazistpartiet var obligatoriskt och Fischer vet ingenting om förhållanden i en totalitär stat, Fischers fördömande är oanständigt”, försvarade sig en diplomat.

Nu går utrikesministern vidare genom att tillsätta kommissionen med fem historiker från Tyskland, USA och Israel, som ska undersöka utrikesministeriets historia från 1933 till 1945.

Dessutom se i vilken omfattning diplomater med nazistiskt förflutet fick behålla sina tjänster efter kriget. Granskningen ska sträcka sig in på 60-talet.

Annika Digréus, Berlin
annika.digreus@sr.se